imagepl2r.png

Hovedvekten av instituttets forskningsaktivitet er innen HRM ogledelse. I tillegg gjennomføres det undervisning og forskning innenfagområdet innkjøpsledelse.

Tematikken innenfor forskningen som gjøres på Institutt for ledelse og organisasjon er relatert til viljestyrke og ledelse, hormoner og ledelse, endringsledelse, lederutvikling og kjønnskvotering og selvledelse.

Instituttet ledes høyskolelektor Andreas Thon (konstituert).