Helsevitenskap rommer alle aspekter innen helse, sykdom og behandling. Institutt for helsevitenskap har som mål å arbeide med helsefremmende, forebyggende rehabilitering og behandlende helse på flere ulike måter, blant annet gjennom integrert medisin.

De ulike forskningsområdene innen instituttet er menneskers helse på ulike nivå, både på mikro- og makronivå. Samspillet mellom individuelle, mellommenneskelige og samfunnsmessige forhold for å møte samfunnets utfordringer med en aldrende befolkning og økende forekomst av livsstilssykdommer står sentralt.

Institutt for helsevitenskap jobber aktivt for å forsterke det faglige fellesskapet og forståelsen mellom helsefagene, noe som bidrar til tverrfaglighet.

Instituttet ledes av høyskolelektor Hilde Skjerve og Adnan Kisa.