1. HKs juridiske navn korrekt? Det vil si: Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse. Når det er en engelsk språklig kontrakt kan følgende legges inn etter det juridisk korrekte norske navnet: (hereinafter Kristiania University College)
  2. Signatørens navn og tittel: Det er normalt pro-rektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, som signerer på alle mobilitetskontrakter. Det vil si: Prof Trine Johansen Meza, Pro-rector Research and Artistic Development
  3. Avtalens bredde. Ideelt sett inngås avtalen på institusjonsnivå, og inkluderer flest mulig Schools, institutter og studier. Sjekk faglig relevans med instituttledere og/eller studieprogramansvarlige.
  4. Nivå og ‘Cycles’. HKs ambisjon om å bli Norges første private universitet (arbeidslivsuniversitet), krever en stor utvikling på alle nivåer. Sjekk at kontrakten inkluderer nivåene; 1st (Bachelor), 2nd (Master) og 3rd (Doctoral/PhD). HK tilbyr en egen forskerutdanning som veiledes av førsteamanuenser og professorer.
  5. Gjensidige kontrakter. Mobilitetsavtaler må være gjensidige, for at HK ikke skal tape studieavgift for studenter som velger utveksling. Det vil si at over tid skal HK ta i mot like mange innkommende (exchange) studenter som vi sender ut. Dette krever at HK har et godt og bredt tilbud av emner, som undervises på engelsk for innkommende studenter.
  6. Student og ansatt mobilitet. Ansatt mobilitet er en god start på et internasjonalt universitetssamarbeid, men å få både student- og ansatt mobilitet på plass fra start i en avtale er å foretrekke.
  7. Oppfølging og rapportering (GDPR). Kontrakten bør ha klare instrukser hva gjelder rapportering og oppbevaring av data. Hvem har ansvar for hva, hvordan og når.

Når du har gjennomgått ovennevnte punkter sender du avtalen for avsjekk til axel.eikner@kristiania.no og/eller knuterik.gaustad@kristiania.no , før du sender til signatur hos pro-rektor.