1. Valg av universitetspartner – ut fra faglig relevans og markedsmessig attraktivitet
  2. Type avtale – primært ønskes toveis avtaler bilateralt eller via Erasmus og NordPlus
  3. Bransjerelevans – hva er ettertraktet i bedriftene HK utdanner for
  4. Studentønsker – i forhold til økonomi, geografi og praktiske forhold som semesterinndeling
  5. Forskningssamarbeid – er det muligheter for dette, kanskje har HK allerede et forskningssamarbeid på plass
  6. GDPR kompatibilitet – spesielt i land utenfor Europa
  7. Avsjekk med IK – Internasjonalt kontor og/eller Forskningsadministrasjonen