1. Henvendelse fra potensiell universitetspartner – til IK direkte eller via fagstab/institutt
  2. Sjekk relevans med School/instituttleder/studieprogramleder – er det faglig relevans, mangler det avtaler på fagomådet/studiet, er semesterne lik de norske (både i lengde og tidspunkt), kan ønsket nivå oppnås (study cycle), og finnes det emner som undervises på engelsk, samt er det mulighet for mobilitet både for studenter og ansatte
  3. Utveksling av studieplaner – ideelt sett er det nå opprettet direkte dialog mellom fagstab ved begge institusjoner
  4. Faglig plattform etablert – IK formidler ulike kontraktsmaler, eksempelvis innen programmer som Erasmus og NordPlus, eller egen bilateral mal
  5. Utarbeidelse av detaljert kontrakt – IK velger kontraktsmal ut fra samarbeidets natur og innhold
  6. GDPR kompatibilitet – avsjekkes i forhold til land utenfor Europa
  7. Signatur fra ansvarshavende – når avtalen medfører økonomiske og/eller juridiske bindinger, signerer den som kan forplikte høyskolen (legal representative), og for HK er det administrerende direktør eller den som er blitt delegert myndighet til å signere på vegne av direktøren.
  8. Registrering av avtalen i FS – ta med mailadresse til kontaktperson ved institusjonen som skal kunne nominere innvekslingsstudenter.
  9. Oppdatere Internasjonalt Kontors interne oversikt over partnere og, ved studiemobilitet, legge avtalen til under studiesiden på kristiania.no.
  10. Arkivere avtalen i Teams – legges inn under partnere, enten Erasmus, gjensidig utenfor Europa, eller Study Abroad.