• Benytte allerede etablerte universitetskontakter
  • Utnytte nettverk i fagstaben
  • Innkomne forespørsler om samarbeid
  • Faglig relevans, både på studie og emne nivå, samt institusjonsnivå
  • Bruke offentlige programmer som E+ og NordPlus
  • Akkreditert i hjemlandet/NOKUT
  • Internasjonale rangeringer, omdømme og anbefalinger
  • Sjekke preferanser i bransje nettverk
  • Studentenes ønsker inkludert attraktiv beliggenhet
  • Tilgjengelighet i forhold til semester inndeling, undervisningsspråk, og økonomi
  • Samarbeidsforhold både i forhold til administrasjon og fagstab