Både universiteter og høyskoler, instituttsektoren og helseforetakene registrerer vitenskapelige publikasjoner i Cristin. Dette danner blant annet grunnlaget for den årlige rapporteringen til Kunnskapsdepartementet og beregningen av institusjonenes publiseringspoeng (NVI) som igjen legges til grunn for beregningen av den resultatbaserte delen av offentlige tildelinger til institusjonene. Publiseringspoeng skal kun vektlegges på overordnet organisatorisk nivå og er ikke egnet til individuelle beregninger. Forskere skal vurderes på bakgrunn av sine vitenskapelige publikasjoner og andre resultater. 

I Cristin registrerer forskere sin egen profil, forskningsprosjekter, vitenskapelige publikasjoner, andre resultater og formidling. I tillegg registreres organisatoriske enheter og forskningsgrupper. Ved Høyskolen Kristiania importeres innholdet fra Cristin til forskningssidene på internett og det er viktig at registreringen i Cristin gir god informasjon. 

Cristin driftes og utvikles av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Cristin skal inngå i Norsk Vitenarkiv (NVA) som er planlagt implementert fra 2022. 

Brukerstøtte

 • Kontaktperson

Cristin superbruker ved Høyskolen Kristiania: Marianne Grøn

Det er planlagt å utpeke lokale superbrukere i Schools.

 • Pålogging til Cristin

Logg på Cristin

Bruk din FEIDE bruker og passord.

Dersom du ikke er registrert i Cristin, ta kontakt med superbruker. Merk at Feide-tilganger fra tidligere arbeidsgivere ikke må benyttes.

Riktig adressering av vitenskapelige publikasjoner:

Ansatte ved Høyskolen Kristiania skal i alle vitenskapelige publikasjoner og andre resultater som er knyttet til FoU/KU adressere Høyskolen Kristiania. Dette gjelder også for prosjekter som gjennomføres i en stillingsbrøk som kan være knyttet til andre institusjoner. Da skal begge institusjonene adresseres.  

Forskerprofil

Synliggjør din forskning

Mange søker aktivt etter informasjon om din forskningsaktivitet via din profil i Cristin:

 • Forskere på jakt etter nye samarbeidspartnere
 • Komiteen som vurderer din søknad om forskningsmidler
 • Journalister som leter etter spesialister innen bestemte fagområder

Vedlikehold derfor en utfyllende og oppdatert forskerprofil i Cristin – det er du tjent med.

Bygg en god forskerprofil

Last opp et profesjonelt foto

 • Gå til Min forskerprofilRediger profil > Generelt > Rediger bilde > Last opp bildefil.

Kontaktdetaljer

 • Gå til Min forskerprofilRediger profil > Generelt > Rediger generelt > Fyll inn telefon, epost, hjemmeside med mer.

Lag en liste med dine hovedpublikasjoner

 • Gå til Min forskerprofilRediger profil > Vitenskapelige arbeider tilknyttet person > Legg til vitenskapelig arbeid > Søk frem publikasjonene som du anser som dine viktigste. Søk ved hjelp av tittel eller Cristin postnummer (dette må du ha notert deg i forkant) > Legg til.
 • Publikasjonene vil vises under en lenke med tittel Hovedpublikasjoner på profilsiden din.

Curriculum Vitae

 • Du må fylle ut feltene i din Cristin forskerprofil, så vil dette vises som en lenke til en Cristin-CV på profilsiden din. Dessverre kan du ikke laste opp en fil med CVen til profilsiden din.
 • Gå til Min forskerprofilRediger profil > Curriculum vitae > Legg til utdannelse > Legg til arbeidserfaring > Legg til verv > Legg til veiledning.

Vitenskapsdisipliner, emner, regioner og land

 • Legg inn stikkord som beskriver din kompetanse. Da blir profilsiden din mer informativ, og du vil dukke opp i søk. Bruk primært stikkordene i Høyskolen Kristianias ekspertliste når du legger til emneord.
 • Hvis du har behov for å omtale din kompetanse med emneord som ikke finnes i vår ekspertliste og/ eller i Cristin, så kan du opprette et nytt emneord i Cristin. Meld da fra til forskadm@kristiania.no slik at vi legger det til ekspertlisten vår.
 • Gå til Min forskerprofilRediger profil > Vitenskapsdisiplin, emneord, land, region tilknyttet person > Legg til vitenskapsdisiplin > Legg til emneord > Legg til land > Legg til region.

Doktorgrad

 • En doktorgradsavhandling registreres i Cristin som et resultat, men det gjør den ikke synlig på profilsiden din. Du synliggjør avhandlingen ved å omtale den på profilsiden din.
 • Gå til Min forskerprofilRediger profil > Generelt > Rediger generelt > Bakgrunn > Legg inn en beskrivelse av doktorgraden på norsk og engelsk.

Fagfellevurdering

 • Hvis du har hatt oppdrag som fagfelle, så kan du registrere dette på CV-en din i Cristin.
 • Gå til Min forskerprofilRediger profil > Curriculum vitae > Legg til verv > Fagfelle > Legg inn dine fagfelleoppdrag.

Veiledningsoppdrag

 • Hvis du har hatt oppdrag som veileder, så kan du registrere dette på CV-en i Cristin.
 • Gå til Min forskerprofilRediger profil > Curriculum vitae > Legg til veiledning > Legg inn dine veiledningsoppdrag.

Priser

 • Hvis du har mottatt priser, så vil disse synliggjøres på profilsiden din hvis du registrerer dem under punktet årsrapporteringi menyen til venstre i Cristin.
 • Gå til ÅrsrapporteringPriser > Ny pris > Legg inn dine priser.

Forskningsopphold

 • Hvis du har besøkt en partnerinstitusjon som gjesteforsker, kan dette synliggjøres på profilsiden din ved at du registrerer det under punktet årsrapporti menyen til venstre i Cristin.
 • Gå til ÅrsrapporteringForskningsopphold > Nytt forskningsopphold > Legg inn dine forskningsopphold.

Resultater

Registrer dine vitenskapelige publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner skal registreres i Cristin så snart de er publisert, og senest 1. februar året etter at publikasjonen ble utgitt.

Med vitenskapelige publikasjoner menes publikasjonsformene vitenskapelig monografi, vitenskapelig kapittel og vitenskapelig artikkel i periodika/ serier.

Tildelingen av offentlige midler til UH-institusjonene fra Kunnskapsdepartementet er dels basert på våre resultater som inngår i den årlige rapporteringen. Derfor er det viktig at alle ansatte registrerer sine vitenskapelige publikasjoner i Cristin.

Registrer andre FoU/KU-resultater

Andre FoU/KU-resultater skal også registreres i Cristin så snart de er publisert eller offentliggjort på annen måte.

Egenarkivering

Publikasjoner som skal og kan egenarkiveres

Vitenskapelige tidsskriftsartikler skal egenarkiveres i Cristin

 • Vitenskapelige tidsskriftsartikler skal egenarkiveres i Cristin så snart artikkelen er publisert, og senest 1. februar året etter at publikasjonen ble utgitt.
 • Angående hvilken versjon du kan laste opp, se det separate avsnittet Ofte stilte spørsmål
 • Artikkelen blir deretter flyttet fra Cristin til det åpne institusjonsarkivet Brage – hvis/når publiseringsavtalen tillater det.
 • Arkivteknologien i Brage øker mulighetene for at din forskning blir funnet av søkemotorer på nettet, og dermed lest og anvendt.

Slik laster du opp en versjon av din artikkel i Cristin

Kapitler og bøker kan også egenarkiveres i Cristin

 • Kapitler og bøker kan også gjerne egenarkiveres i Cristin, slik at de kommer inn i det åpne institusjonsarkivet Brage, men det er ikke et krav.
 • Dette vil fortrinnsvis være aktuelt for bøker som er utgitt som åpen tilgang.

Ofte stilte spørsmål om egenarkivering

Hvilken versjon kan egenarkiveres?

Om, når og hvilken versjon et forlag tillater egenarkivert, må i hvert tilfelle sjekkes hos tjenesten Sherpa/Romeo. Ofte er det likevel slik:

 • Egenarkiver forlagets publiserte versjonnår artikkelen/ kapittelet/ boken er publisert helt åpent som gull open access.
 • Egenarkiver post-printnår artikkelen/ kapittelet/ boken ikke er publisert helt åpent. Post-print er den siste forfatterversjonen som er innsendt til forlaget etter at publikasjonen har fått fagfellevurdering, men før forlaget har tilført layout. Be om å få post-print fra en medforfatter dersom du ikke har denne selv.
 • Pre-printskal aldri egenarkiveres, selv om de fleste forlag tillater det. Pre-print kan ikke brukes av vitenarkiv.

Kan administrasjonen laste opp publikasjonen min for meg?

 • På grunn av klausuler i publiseringsavtalen er det bare forskeren selv som har tillatelse til å egenarkivere sin publikasjon. Husk at hvis du er en av flere medforfattere, så må du innhente samtykke fra dine medforfattere før du egenarkiverer artikkelen.

Bryter jeg publiseringsavtalen hvis jeg egenarkiverer publikasjonen min?

 • Egenarkivering i Cristin innebærer kun at teksten deponeres i Cristin inntil videre. Biblioteket vil dobbeltsjekke om/når publikasjonen kan tilgjengeliggjøres før den eventuelt lastes opp i institusjonsarkivet Brage.

Publikasjonen min er publisert helt åpent, så hvorfor må den i tillegg egenarkiveres?

 • Egenarkivering gjøres for å få publikasjonene inn i Høyskolen Kristianias digitale institusjonsarkiv Brage. Derfor må artikler som allerede er publisert som open access likevel egenarkiveres.

Kan eldre tidsskriftsartikler også egenarkiveres?

 • Tidsskriftsartikler som er eldre enn inneværende NVI-rapporteringsår kan også egenarkiveres i Cristin, slik at publikasjonen kommer inn i institusjonsarkivet Brage.

Prosjekter

 Registrer dine prosjekter i Cristin

 • Både internt og eksternt finansierte prosjekter skal registreres i prosjektmodulen i Cristin.
 • Det er prosjektleder som har ansvaret for at prosjektet blir registrert i Cristin, men oppgaven kan delegeres. Avtal hvem i prosjektgruppa som registrerer prosjektet, slik at det ikke opprettes en dublett.
 • Etter hvert som prosjektets FoU-resultater foreligger, bør disse kobles til prosjektsiden. Før resultatene kan søkes opp og kobles til prosjektet, må de først være registrert på vanlig måte i Cristin.

Spesielt for REK-godkjente prosjekter

 • Prosjekter som faller inn under Helseforskningsloven må melde prosjektet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Prosjektleder for et slikt prosjekt skal registrere sin Cristin-ID på sitt personkort i REK’s søknadsportal før søknad sendes til REK.
 • Finn din Cristin person-ID og lagre den på ditt personkort i REKs portal
 • Når/hvis prosjektet blir godkjent av REK, så vil det bli automatisk overført til Cristin (via SPREK). Prosjektlederen får samtidig en e-post med lenke til prosjektet.
 • Rediger alltid videre på prosjektet som REK har opprettet i Cristin, for det er dette prosjektet REK følger med på. Ikke lag en dublett i Cristin, for da kan informasjon om prosjektdeltakere, resultater og annet bli registrert feil på dubletten og ikke bli hensyntatt.
 • Hvordan redigere helseprosjekt fra REK i Cristin

Forskningsgrupper

Cristin-sider for forskningsgrupper

Du kan søke frem Høyskolen Kristianias forskningsgrupper i Cristin (såvel som andre institusjoners forskningsgrupper) under modulen Forskningsenheter i Cristins hovedmeny.

Slett deg selv fra forskningsgruppa

Begynn i din egen forskerprofil > klikk på lenken til forskergruppen > rediger forskningsgruppe > klikk på rødt kryss til høyre for ditt navn.

Legg til nye medlemmer

Klikk på Forskningsenheter i menyen til venstre i Cristin > søk > velg fane forskningsgrupper > velg Høyskolen Kristiania under tilknyttet enhet > søk > klikk på blyanten til høyre for forskningsgruppa > rediger forskningsgruppe > legg til person.

NVI-rapportering

Frister

 • 30. november: Frist for å melde inn nye nivå 1-publiseringskanaler til Kanalregisteret.
 • 1. februar: Registreringsfrist for vitenskapelige pubikasjoner i Cristin for inneværende rapporteringsår.

Publikasjonsformer og deres vekt

Vitenskapelig monografi

 • Nivå 1 = 5 poeng
 • Nivå 2 = 8 poeng

Vitenskapelig kapittel i antologi

 • Nivå 1 = 0,7 poeng
 • Nivå 2 = 1 poeng

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller antologiserie (har da ISSN)

 • Nivå 1 = 1 poeng
 • Nivå 2 = 3 poeng

Tellende publiseringskanal

For at en vitenskapelig publikasjon skal kunne inngå i NVI-rapporteringen, må den være utgitt av en "tellende" publiseringskanal.

En "tellende" publiseringskanal er et tidskrift, forlag eller serie som er godkjent av kanalregisteret på nivå 1 eller 2.

Godkjente publiseringskanaler har rutiner for uavhengig fagfellevurdering.

Fire kriterier for vitenskapelige publikasjoner

Publikasjoner som inngår i NVI-rapporteringen må oppfylle fire kriterier for vitenskapelige publikasjoner utarbeidet av UHR-rapporten Vekt på forskning, og gjengitt i Cristins rapporteringsinstruks

Samtlige fire kriterier må være oppfylt for at en publikasjon kan anses for å være vitenskapelig.

En vitenskapelig publikasjon må;

1) Presentere ny innsikt

Originalitet er et stående krav til forskningen. En vitenskapelig publikasjon skal tilføre noe som er forskningsmessig nytt, sett i forhold til vitenskapelige publikasjoner som allerede foreligger på feltet.

Mens en fagtekst formidler allerede kjent kunnskap – og er primært rettet mot studenter, profesjonsutøvere og allmenheten – så vil en vitenskapelig publikasjon utvide eller utfordre kunnskapsstatusen i det akademiske forskningsfeltet.

Hva som kan sies å være «ny innsikt» må samtidig forståes i samsvar med de vanlige originalitetskravene som gjelder innen hvert fag.

2) Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare og anvendelige i ny forskning

Innholdet i en vitenskapelig publikasjon må presenteres slik at andre forskere kan bedømme og bygge videre på publikasjonens resultater/ konklusjoner.

Publikasjoner som formidler funn fra empirisk forskning redegjør for hvordan resultatene er arbeidet frem i et eget metodeavsnitt.

I publikasjoner som primært drøfter andres forskning, må etterprøvbarheten ivaretas gjennom tydelig forankring, klar argumentasjon og kildebruk, slik at det fremgår hva som er grunnlaget for publikasjonens fremstillinger og konklusjoner.

3) Være publisert i en publiseringskanal med rutiner for uavhengig fagfellevurdering

Publikasjonen må være utgitt av en publiseringskanal (forlag/ tidsskrift/ serie) som er godkjent av kanalregisteret på nivå 1 eller 2.

Godkjente publiseringskanaler har rutiner for uavhengig fagfellevurdering.

4) Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den

Tilleggskommentarer;

 • Spesielt for bøker: Antologier og monografier som ikke oppfyller kravet om ny innsikt og etterprøvbarhet, betraktes som fagbøker eller lærebøker i Cristin-systemet og NVI-rapporteringen. Cristin har publisert en nettside som forklarer og eksemplifiserer hva som skiller lærebøker og fagbøker fra vitenskapelige antologier og monografier. Les utfyllende kommentarer til Cristins rapporteringsinstruks.
 • Spesielt for tidsskriftsartikler: I tillegg til å være utgitt av et tidsskrift godkjent av kanalregisteret, så må den enkelte publikasjonen være publisert i tidsskriftets vitenskapelige

Ansvar og arbeidsflyt i godkjenningsprosessen

Ifølge Cristins rapporteringsinstruks pkt. 9, er institusjonene som tar del i NVI-rapporteringen selv ansvarlige for korrekt rapportering. Kvalitetssikringen utføres av institusjonens superbrukere i Cristin, som følger Cristins rapporteringsinstruks

Arbeidsflyt hvis superbruker blir usikker på om en publikasjon kan godkjennes:

1) Superbrukeren kontakter forfatteren og ber denne redegjøre for hvordan publikasjonen oppfyller de fire kriteriene for vitenskapelige publikasjoner gitt i UHR-rapporten Vekt på forskning

2) Dersom redegjørelsen ikke fjerner all tvil, vurderes artikkelens vitenskapelighet av forskningsdirektør i dialog med prodekan FoU og evt prorektor for FoU/KU.

3) Dersom en bredere uttalelse er ønskelig, oversendes publikasjonen til vurdering av fagspesialister innen 15. februar.

Cristins tvisteutvalg

 • En sampublikasjon med medforfattere fra andre norske institusjoner, må godkjennes som en vitenskapelig publikasjon av alle de andre norske institusjonene som deltar i NVI-rapporteringen for at den skal inkluderes i den endelige NVI-rapporten.
 • Hvis institusjonene er uenige om en publikasjon er vitenskapelig eller ikke, må den vurderes av Cristins tvisteutvalg.

Utregning av NVI-poeng

 • En egen utregningsformel brukes til å beregne vitenskapelige publikasjoners uttelling i form av NVI-poeng, det såkalte tellekantsystemet. Hensikten med indikatoren er å kunne måle forskningsaktivitet på institusjonsnivå som grunnlag for tildeling av resultatbaserte bevilgninger over statsbudsjettet. Tellekantsystemet er ikke utviklet for å vurdere forskningsproduksjonen på individnivå. En slik bruk fører til uønskede vridningseffekter.

Om bruk av publiseringsindikatoren