Uformelle omsorgspersoner og psykososial støtte: Analyse av europeiske demenspolitiske dokumenter

 • Prosjektperiode: 2020 - 2021
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Mange personer med demens bor hjemme og stoler på uformelle omsorgspersoner for å gi omsorg. Som den progressive sykdommen som demens, blir personer med demens stadig mer avhengige, og legger mer fysiske, følelsesmessige og sosiale krav til uformelle omsorgspersoner.Basert på en undersøkelse av relevante nasjonale planer / strategier for demens, presenterer denne artikkelen en undersøkelse av helsefremmende flett samt psykososial støtte brukt i demensfeltet i Europa. Resultatene våre viser at uformelle omsorgspersoner kan dra nytte av ulike former for psykososial støtte, og øker behovet for å vurdere hva som bidrar til å minimere mental stress så mye som mulig.Psykososial støtte og omsorg hjelper uformelle pleiere av personer med demens med å overvinne de følelsesmessige, kognitive og atferdsmessige konsekvensene av sykdommen og dens behandling samtidig som de opprettholder normal familie, arbeid og sosialt liv.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Andre

Deltakere

 • Miroslava Tokovska

  Miroslava Tokovska

  Prosjektleder / Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Miroslava Tokovska
 • Magde Mohamed Nour

  Magde Mohamed Nour

  Ph.D Fellow

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Magde Mohamed Nour
 • Anette Sørensen

  Anette Sørensen

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Anette Sørensen
 • Ursula Småland Goth

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Ursula-Georgine Småland Goth