Tilgang til helse- og sosialtjenester for eldre 60+ i Slovakia: i et folkehelseperspektiv

 • Prosjektperiode: 2020 - 2021
 • Kategori: Grunnforskning

Beskrivelse

Flere eldre 60+ opplever økende helseproblemer og har et økt behov for helse og sosiale tjenester. Slovakia vil oppleve en aldrende befolkning, og målet med dette prosjektet var å vurdere deres fremtidige behov og analysere tilgang til sosiale tjenester og helsetjenester i Slovakia.

Kvalitative og kvantitative data ble innhentet ved en undersøkelse basert på lukkede og åpne spørsmål og to fokusgruppintervjuer. Data ble innhentet fra 59 ordførere i South Gemer-regionen (Slovakia). De kvalitative dataene ble analysert ved fenomenologisk analyse og de kvantitative dataene ved statistisk beregning.

Våre data viste en alvorlig kapasitetsutfordring på forskjellige offentlige sykehjem; i tillegg er de nasjonale og kommunale tjenestene ikke fullt integrert. Videre oppdaget vi at eldres behov ofte blir oppfylt av pårørende.

Vi konkluderte med at det i årene som kommer vil være utilstrekkelige sosiale tjenester og helsetjenester i Slovakia. Vi anbefaler at samordningen av helse og sosiale tjenester for eldre skjer på nasjonalt og regionalt nivå.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Andre

Deltakere

 • Miroslava Tokovska

  Miroslava Tokovska

  Prosjektleder / Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Miroslava Tokovska
 • Andrea Seberini

  Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

 • Miriam Martinkovicova

  Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

 • Ursula Småland Goth

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Ursula-Georgine Småland Goth