Spill- og gamblingsforstyrrelser blant eldre og utfordringer for folkehelsepolitikk og sosialt arbeid

 • Prosjektperiode: 2020 - 2021
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Spill- og gamblingforstyrrelser er atferd som engasjerer unge og eldre personer og påvirker både kvinner og menn. Målet med denne artikkelen var å beskrive spill- og spillforstyrrelser blant eldre og diskutere dimensjonene i det digitale, tradisjonelle og alternative livet på internett. Den sosiale effekten og konsekvensene av spill- og spillforstyrrelser, og de nye utfordringene for sosialt arbeid, ble identifisert.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Andre

Deltakere

 • Miroslava Tokovska

  Miroslava Tokovska

  Prosjektleder / Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Miroslava Tokovska
 • Andrea Seberini

  Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

 • Michal Kozubik

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Hans-Jørgen Wallin Weihe

  Høgskolen i Innlandet