Medborgerskapskonseptet basert på Hegel-filosofien i sosial praksis i Norge

 • Prosjektperiode: 2021 - 2022
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Medborgerskap har tradisjonelt vært et grunnleggende tema for filosofi og politikk. I denne studien er vi interessert i institusjonene i samfunnet som legemliggjør eller gir uttrykk for individuelle formelle rettigheter og plikter som medlemmer av et politisk samfunn. Hovedmålet med denne studien er å undersøke følgende: Dermed vil vi undersøke hvordan studenter av sosialt arbeid i Norge impliserer medborgerskapskonseptet prinsipper og verdier i sosial praksis?Målet med denne studien var å undersøke hvordan studenter i sosialt arbeid i Norge vurderer bruken av medborgerskapskonseptet og verdiene i sosial praksis. Spesielt søkte den å undersøke hvordan trenden med nye konsepter impliseres i sosial praksis i Norge under studentenes helsefaglig og sosial praksis på bachelor nivå.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Andre

Deltakere

 • Jana Šolcová

  Prosjektleder

  Univerzita 'Mateja Bela' v Banskej Bystrici

 • Michal Kozubik

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 • Miroslava Tokovska

  Miroslava Tokovska

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Folkehelse og manuell behandling

  Miroslava Tokovska