Kontraktsoppfølging i Offentlige Anskaffelser (KOA)

 • Prosjektperiode: 2020 - 2022
 • Kategori: Oppdragsprosjekt

Beskrivelse

Kvantitative undersøkelser og tidligere litteratur har vist at kontraktsoppfølging i offentlige kontrakter ikke ivaretas godt nok. Følgene ved mangelfull og dårlig oppfølging av de kontrakter som inngås, kan være kostbare for det offentlige. Prosjektet så i fase 1 nærmere på denne utfordringen ved hjelp av kvalitative intervjuer med sju informanter.I fase 2 følger prosjektet fire av informantene videre for å se på utvikling i gjennomføring av kontraktsoppfølging. 


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Deltakere

 • Marius Langseth

  Marius Langseth

  • Prosjektleder
  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  School EIT faglig

  Marius Langseth
 • Elin Ørjasæter

  Elin Ørjasæter

  • Dosent

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Elin Ørjasæter
 • Tor Endre Gustavsen

   Høyskolen Kristiania

   Høyskolen Kristiania

  • Olav Johansen

   Olav Johansen

   • Førstelektor

   Høyskolen Kristiania

   Institutt for ledelse og organisasjon

   Olav Johansen

  Publikasjoner

  • Langseth, Marius, Johansen, Olav & Gustavsen, Tor Endre (2021). Kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser. I Langseth, Marius & Similä, Jan Ole (red.) Å kjøpe for Norge. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202713645. s 97-121. doi: