Helsekartlegging av den voksne befolkningen i Oslo: Utvikling av valide styrke- og utholdenhetstester

 • Prosjektperiode: 2021 - 2022
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Styrke og utholdenhet er fysiske egenskaper som har stor betydning for livskvalitet og helse. Høyt oksygenopptak og godt utviklet maksimal styrke gir gode forutsetninger for et langt liv med liten risiko for livsstilssykdommer. Dagens protokoller for måling av styrke og utholdenhet i den norske voksne befolkningen omfatter sit ups, push ups, håndgripestyrke og Åstrand sykkeltest. Testene er imidlertid lite reliable og korrelerer dårlig med maksimale tester. Tradisjonell testing av maksimal styrke og oksygenopptak kan være skaderisikabelt og svært belastende, spesielt for eldre, overvektige og utrente personer. Hovedformålet med denne studien er følgelig å utvikle: 1. Submaksimale styrketester som kan predikere maksimalstyrken (1RM) i beinas strekkapparat (beinpress), samt trekk- (roing) og skyvmuskulatur (benkpress) i overkroppen 2. Gå-/laktatprofil som kan estimere VO2maks


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Bergesenstiftelsen

Deltakere

 • Espen Tønnessen

  Espen Tønnessen

  Prosjektleder / Professor

  Høyskolen Kristiania

  Trening, ernæring og biomedisin

  Espen Tønnessen
 • Jo Christiansen Bruusgaard

  Jo Christiansen Bruusgaard

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Trening, ernæring og biomedisin

  Jo Christiansen Bruusgaard
 • Thomas Haugen

  Thomas Haugen

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Trening, ernæring og biomedisin

  Thomas Haugen
 • Sigmund Apold-Aasen

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Trening, ernæring og biomedisin

  Sigmund Apold-Aasen
 • John Magne Kalhovde

  John Magne Kalhovde

  Førstelektor

  Høyskolen Kristiania

  Trening, ernæring og biomedisin

  John Magne Kalhovde