COVID-19 utfordringer ved den pakistanske innvandrerbefolkningen i Norden

 • Prosjektperiode: 2021 - 2022
 • Kategorier: Anvendt forskning, Faglig utviklingsarbeid

Beskrivelse

Lav utdannede arbeidsinnvandrere har ofte trange levekår som førte til en  uforholdsmessig påvirkning av pandemien. Registerdata fra Norge viser at migranter og etniske minoriteter, spesielt fra Pakistan og Somalia, har blitt mer berørt av viruset enn gjennomsnittsbefolkningen, og har en høyere infeksjonsrate og en høyere innleggelsesrate. Ett år inn i pandemien publiserte Folkehelseinstituttet infeksjonsrater for ulike deler av den norske befolkningen. Disse registerdataene viser at sosioøkonomiske forhold kanskje ikke er årsaken allene til den høye infeksjonsgraden av COVID-19 hos innvandreren. befolkning i Norge.Mål:Forskning angående COVID-19 blant innvandrere er fremdeles begrenset. Vi tar derfor sikte på å undersøke forekomsten av COVID-19 i det pakistanske migrantmiljøet og deres oppfatning av pandemien ved å kombinere eksisterende registerdata og data fra intervjuer med viktige informanter fra det pakistanske samfunnet som bor i Norge og ved å finne mulige årsaker til den økte infeksjonsrate.


Deltakere

 • Ursula-Georgine Småland Goth

  • Prosjektleder

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania

 • Heidi Lyshol

   Folkehelseinstituttet

  • Anette Sørensen

   Anette Sørensen

   • Høyskolelektor

   Høyskolen Kristiania

   Institutt for helse og trening

   Anette Sørensen
  • Lars Erik Braaum

   Lars Erik Braaum

   • Høyskolelektor

   Høyskolen Kristiania

   Institutt for helse og trening

   Lars Erik Braaum
  • Hilde Skjerve

   Hilde Skjerve

   • Høyskolelektor
   • Prodekan

   Høyskolen Kristiania

   School HS administrasjon

   Hilde Skjerve