School of Arts, Design, and Media

School of Communication, Leadership and Marketing

School of Economics, Innovation and Technology

School of Health Sciences

Eksterne forskningsgrupper

Forskningsaktiviteten ved Høyskolen Kristiania foregår primært ved våre egne institutter, men våre attraktive eksperter forsker også utenfor våre vegger.