Her finner du lenker til ulike finansieringskilder både nasjonale, nordiske og europeiske. Listen er ikke uttømmende, så om du savner en finansieringskilde som burde vært med i listen, ta gjerne kontakt med Avdeling for Forskningsadministrasjon og Internasjonalisering- Forskadm@kristiania.no. Interne og aktuelle eksterne utlysninger publiseres også på intranett under spalten «Aktuelt for forskere». Legg inn varsel fra spalten Aktuelt for forskere på intranett.