• Seniorrådgiver Thi Ha Ngo
    Thi jobber med intern og ekstern finansiering. Hun kan bistå med søknader om strategiske midler internt og søknader til Forskningsrådet og andre finansiører eksternt. Thi kan bistå med budsjettering og gjennomlesning av søknader. Hun er institusjonens LEAR (Legal Entity Appointed Representative) og ansvarlig for publisering av innholdet på nettsidene under Forskningsgrupper og Forskningsprosjekter.
  • Rådgiver Marianne Grøn

    Marianne er prosjektleder for prosjekter finansiert av EU og Forskningsrådet ved School of Economics, Innovation and Technology (SEIT), ivaretar sekretariatet og kursvirksomheten for Nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA-UHR) og bidrar også i andre prosjekter i avdelingen