• Seniorrådgiver Prosjektutvikling Siri Svanemyr Eriksen

    Siri jobber med ekstern finansiering. Hun bistår med prosjektutvikling mot utlysninger til EU, Forskningsrådet, Regionale Forskningsfond med mer. Siri kan bistå med veiledning på hvordan utvikle en prosjektide, hvordan vise til prosjektets samfunnseffekter (impact), og hvordan bygge en fornuftig prosjektstruktur, samt prosjektaktiviteter og budsjettering.  Siri kan også bistå med å identifisere hvilket program og utlysning som er aktuell for ditt modenhetsnivå og din prosjektidé.

  • Seniorrådgiver Thi Ha Ngo
    Thi jobber med intern og ekstern finansiering. Hun kan bistå med søknader om strategiske midler internt og søknader til Forskningsrådet og andre finansiører eksternt. Thi kan bistå med budsjettering og gjennomlesning av søknader. Hun er institusjonens LEAR (Legal Entity Appointed Representative) og ansvarlig for publisering av innholdet på nettsidene under Forskningsgrupper og Forskningsprosjekter.

  • Seniorrådgiver Linda Andreassen 
    Linda ivaretar et bredt spekter av forskningsadministrative oppgaver. Eksempelvis intern og ekstern finansiering. Hun er institusjonens superbruker i Cristin, sekretær for forskningsetisk utvalg, og kan veilede om personvern i forskning, vitenskapelig publisering, åpen publisering, avtaler, opprykk med mer.