Hvem har ansvaret?

Begreper

Personvern i student- og forskningsprosjekter

Helseforskning

Vurdering av personvernkonsekvenser 

Ansvar og oppgaver