Hvem har ansvaret?

Lov, forskrift og retningslinjer

Forskningsetisk utvalg (FEU)