• Internasjonalisering av ansatte

    Her finner du informasjon om dine mobilitetsmuligheter som ansatt i Høyskolen Kristiania.
  • Forskningsstøtte

    Nyttig arbeidsstøtte til forskere, ledere og administratorer av forskning og kunstnerisk...
  • Disputaser

    Oversikt over disputaser for ansatte ved Høyskolen Kristiania som har disputert de siste årene.