En mann står med en bok i hendene, i en travel gate der det går mange mennesker rundt
Karl-Fredrik Tangen er i disse dager aktuell med boken «Markedsføring og forbrukerne».

Om Tangen

Karl-Fredrik Tangen er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra reklamebransjen, i tillegg til å ha jobbet som konsulent og foredragsholder. Siden 2005 har Tangen undervist i en rekke fag på Høyskolen Kristiania. Deriblant reklame, metode, PR, medier og innovasjon. Nå om dagen er han aktuell som en av fire redaktører i den nye fagboken «Markedsføring og forbrukerne».

  Nærbildet av en bok som blir holdt i hendene av en mann. På boken står det: Markedsføring og forbrukere.
  «Markedsføring og forbrukerne» lanseres tirsdag 11. september.

  Hva gjør markedsføring med mennesker og samfunn?

  Tangen forklarer at boken ser på hva markedsføring er, og gjør i samfunnet. Han forteller også at boken er ment å gjøre diskusjonen om markedsføring bedre, samtidig tilhøre empiri som ikke er nytteorientert på markedsførernes vegne.

  Alle som studerer markedsføring vil forstå bedre, med både teori og empiri som grunnlag, hva de holder på med, hvorfor det er fremvoksende og hvorfor det er omstridt om de leser boka.

  – Boka spinner ut av forskning fra SIFO, forbruksforskningsinstituttet, ved OsloMet. Her foregår det forskning på forbruk og forbrukere med et annet utgangspunkt enn mye av det som foregår på for eksempel Høyskolen Kristiania og BI. Der finner man gjerne det overordnete spørsmålet «Hva skal til for at markedsføring blir mer effektivt?». I større grad stiller SIFO spørsmålet «Hva gjør markedsføring med mennesker og samfunn?». Boka er et bidrag til å svare på det.

  Tangen forteller at noe av det mest spennende å lese fra de andre redaktørene, var det som tar for seg hvordan barn og foreldre forhandler om hva som skal kjøpes i butikken. Forholdet mellom moralske og praktiske diskusjoner i familien, fysisk utforming av butikken og moralske drøftinger i samfunnet nevner Tangen som undertemaer av dette.

  – Her kommer det fram hvordan det er et slags spill, som også har preg av kamp, mellom markedsfører og forbrukere, og hvor markedsfører er den sterke part. Å lese boka vil gjøre både de som jobber med markedsføring og de som utsettes for markedsføring bedre rustet for striden.

  En mann står og holder en bok i hendene. Bak han er det mange paller som er stablet.
  Karl-Fredrik Tangen med boken «Markedsføring og forbrukerne».

  Et relevant tema for alle

  Tangen forteller at hans interesse for tematikken stammer fra da han begynte i reklamebyrå i 2000. Interessen videreutviklet seg av arbeid i feltet og av faglig kamp om hvordan markedsføringsarbeid bør drives. Han påpeker også at lesing av tekster om samfunnet, livsstil, markedsføring og kapitalisme, samt undervisning av studenter har vært drivere av interessen.

  – Vi kommer i boka inn på hvordan markedsføring er noe alle på ulike måter er interessert i, og må forholde seg til. Mange ved at de tar avstand og misliker «markedsføring». Alle må kjøpe varer, eksponeres for reklame og blir forsøkt solgt til. Mange av oss må på et eller annet vis selge seg eller noe. Et institutt som SIFO må for eksempel skaffe forskningsoppdrag, og på Høyskolen Kristiania må vi skaffe studenter. Det er derfor vanskelig å ikke være opptatt av dette.

  Vil du høre da Karl-Fredrik var med i rektor Arne Krumsviks podcast?