• Seniorrådgiver Thi Ha Ngo - Thi jobber med intern og ekstern finansiering. Hun kan bistå med søknader om strategiske midler internt og søknader til Forskningsrådet og andre finansiører eksternt. Thi kan bistå med budsjettering og gjennomlesning av søknader. Hun er institusjonens LEAR (Legal Entity Appointed Representative) og ansvarlig for publisering av innholdet på nettsidene under Forskningsgrupper og Forskningsprosjekter.
  • Rådgiver Marianne Grøn - Marianne er prosjektleder for prosjekter finansiert av EU og Forskningsrådet ved School of Economics, Innovation and Technology (SEIT), ivaretar sekretariatet og kursvirksomheten for Nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA-UHR) og bidrar også i andre prosjekter i avdelingen.
  • Elisabeth Quarré Eggen  - Elisabeth har lang bakgrunn som prosjektleder og forskningsrådgiver, tidligere ved UiO (Institutt for medier og kommunikasjon/IMK), Redd Barna og Røde Kors. Utdannet innen Global Development, markedsføring og prosjektledelse, både fra Norge og utenlands. God kjennskap til søknadsadministrasjon i forhold til både EU og NFR. Hun har sin arbeidsplass i Kvadraturen, og er samlokalisert med Thi og Leiry.
  • Leiry Cornejo Chavez (f.o.m 16. november 2020) - Leiry har to mastergrader og en PhD i jus (menneskerettigheter og internasjonal rett). Deler av sin erfaring fra blant annet UiO ved Forskerskolen i farmasi. Hun bidrar i nåværende stilling til å sikre kvaliteten på søknader om eksternfinansiering. Direkte erfaring med å søke finansiering fra bla. EU (f.eks.ERC, MSCA), NFR (f.eks.FRIPRO, SSF), NordForsk, og EEA Grants. Deltar i planlegging, søknadsskriving, forvaltning og rapportering. Som jurist utarbeider hun samarbeids-og intensjonsavtaler, konfidensialitetsavtaler, og databehandleravtaler. Hun har sin arbeidsplass i Kvadraturen, og er samlokalisert med Thi og Leiry. 
  • Birgitte Løvlie (i 50% delt stilling med SINTEF) - Birgitte er vår prosjektøkonom og hjelper med alle søknader i forhold til budsjett og regnskap. Er den som jobber tettest med HKs økonomiavdeling og vil kunne bistå godt i forhold til prosjektoppfølging, både pre-award og post-award. Hun har sin arbeidsplass hos Sintef og på hjemmekontor.