Innledning

Utdanningen Digital markedsføring gir en yrkesrettet utdanning innen markedsføring og produksjon av innhold på ulike digitale flater. Utdanningen gir kompetanse i å drive et kommersielt nettsted, enten som nettgründer, webansvarlig eller digital markedsfører i en bedrift.

Utdanningen er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet og er oppdatert med bruk av stadig nye digitale løsninger og måter å markedsføre et produkt på.

Fagskoleutdanning kjennetegnes ved at utdanningen er praktisk lagt opp og studenter som har fullført en utdanning hos oss kan gå rett ut i jobb. Fagskoler tilbyr utdanninger på nivå over videregående skole, på lik linje som universitet og høyskoler.

Læringsutbytte

Alle studieprogrammene ved Fagskolen Kristiania har fastsatt et overordnet læringsutbytte som enhver student er forventet å kunne oppnå etter å ha fullført utdanningen. Læringsutbytte beskriver hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av læringsprosessen knyttet til utdanningen. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale tema innen digital markedsføring som utforming av nettsted, innholdsmarkedsføring, søkemotormarkedsføring (søkemotoroptimalisering og betalte søk), e-postmarkedsføring, sosiale medier og andre former for digital markedsføring, samt ulike former for tekstbasert og visuelt utformet digital markedsføring
 • har innsikt i lover og regler som gjelder for digital markedsføring som markedsføringsloven, e-handelsloven og lov om opphavsrett og de krav til standarder og etterrettelighet som bransjen krever
 • har kunnskap til markedsføring på Internett og kjennskap til hvordan bedrifter kan bli mer synlige på nett, og hvilke fordeler dette kan ha
 • kan oppdatere sin kunnskap om ulike former for utforming av nettsted, valg av aktiviteter og kanaler på nettet
 • forstår hvordan markedsføring på nett påvirker samfunnet og virksomheters verdiskaping som f.eks. kilde for kunder til informasjon og bygging av merkekjennskap og tillit

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sin faglige kunnskap om Internett og digital markedsføring til produksjon av innhold i ulike digitale kanaler, vurdering av layout på nettsteder, og bilder og valg av hensiktsmessige digitale kanaler
 • kan anvende verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer til markedsføring på nettet
 • kan finne informasjon og fagstoff på nettet om ulike former og kanaler for lønnsom digital markedsføring
 • kan kartlegge effekten av ulike former for digital markedsføring, identifisere problemstillinger og behov for tiltak som fører til bedre synlighet og økt aktivitet på nettet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for skikk og bruk og sannferdighet ved publisering av tekst og bilder i forbindelse med digital markedsføring
 • har utviklet en etisk grunnholdning ved valg av markedsføringsmetoder, publisering av tekst og bilder og valg av kanaler til digital markedsføring
 • kan planlegge og gjennomføre ulike former for digital markedsføring basert på behov hos oppdragsgiver og spesifiserte kundegrupper
 • kan bygge relasjoner med kolleger og personer som er spesialister på ulike former for digital markedsføring
 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester for planlegging og gjennomføring av strategier, aktiviteter og valg av kanaler for digital markedsføring

Emnet inngår i

Digital markedsføring

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid  

Anbefalt tidsbruk

760 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Aalen, Ida. 2015. Sosiale medier. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245018066 (trykt versjon), ISBN 9788245019414 (digital versjon). Kap 1-4 og 16.

Alvær, Tarjei. 2017. Digital forretningsforståelse. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245022469. Kap. 10, 12, 14 og 16.

Calvert, Christine. Skriv så det selger! En bok for deg som vil overtale og overbevise. ISBN 9788215027227.

Creative Commons. What are the Creative Commons licences? Lesedato 8. mai 2019. http://creativecommons.org.au/materials/factsheets/cc-licences.pdf

Kawasaki, Guy, Peg Fitzpatrick. 2014. The Art of Social Media. Power Tips for the Power User. Portfolio. ISBN 9781591848073

Vaynerchuk, Gary. 2013. Jab, Jab, Jab, Right Hook: How to Tell your Story in a Noisy Social World. HarperCollins Publishers. ISBN 9780062273062. Kap 1 - 4, 6.

Furu, Nina. 2017. Markedsføring og kommunikasjon på nett. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202512347. Kap. 1-9.

Nina Furu. Nå får du gratis, lovlige bilder rett på Google. Lesedato 8. mai 2019. https://www.ninafuru.no/2014/10/09/na-far-du-gratis-lovlige-bilder-rett-pa-google/ Nett         2014      

Nina Furu. Selgende tekster. Lesedato 8. mai 2019. https://www.websuksess.no/selgende-tekster/

Smartcopying. What is Creative Commons? Lesedato 7. mai 2019. http://www.smartcopying.edu.au/docs/default-source/cc_info_pack/what-is-creative-commons.pdf?sfvrsn=4                 

Sperstad, Tormod. Enkel brukerveiledning i WordPress PDF. Tilgjengelig i læringsplattformen.

Webgruppen. Si det med infografikk. Lesedato 7. mai 2019.  https://www.webgruppen.no/si-det-med-infografikk/

Forbrukertilsynet. 2018. Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring via epost, SMS o.l. - markedsføringsloven § 15.  https://www.forbrukertilsynet.no/content/2018/04/veiledning-om-markedsf%C3%B8ring-via-mail-sms.pdf            

Forbrukerombudet. 2017. Forbrukerombudets veileder om merking av reklame i sosiale medier. https://www.forbrukertilsynet.no/content/2017/05/Forbrukerombudets-veileder-om-merking-av-reklame-i-sosiale-medier.pdf       

Samlet sidetall/pensum

656 sider