Innhold

Tema 5 - Systemdesign og programmering 1

 • Begreper og metoder innen Spillutvikling
 • Programmeringsøvelser
 • Spillmotor

Tema 6 - Prosess og prosjektledelse

 • Prosjektplanlegging og drift
 • Arbeid i tverrfaglige grupper

Tema 7 - Spillmotor 2 - design og animasjon

 • Animasjon
 • Grensesnitt
 • Designe karakterer

Team 8 - Leveldesign

 • Levels i spillmotoren
 • Teori om leveldesign
 • Programmeringsøvelser
 • Implementere desgin

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten...

 • har kunnskap om begreper og metoder innen spillutvikling
 • har kunnskap om sentrale metoder innen programmeringsspråk og scripting
 • har kjennskap til historiefortelling
 • har kunnskap om teorier og metoder innenfor level-design
 • har kunnskap om metoder, teknikker og prosesser som anvendes i utviklingen av prototyper
 • kjenner til metoder og teorier innen karakterdesign og animasjon
 • kjenner til teorier og metoder knyttet til utvikling og design av brukergrensesnitt
 • har kunnskap om level-design og verktøy i studiets spillmotor
 • har kjennskap til de ulike fasene i en spill-produksjon

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap til å skrive designdokumenter slik at det blir forstått tverrfaglig
 • kan anvende verktøy og teknikker for å utvikle prototyper
 • kan analysere tilbakemeldinger og justere utviklingen basert på disse
 • kan anvende metoder og verktøy for å utvikle karakter i spill
 • kan anvende metoder og verktøy for å lage enkle animasjoner
 • kan anvende verktøy og metoder for å lage enkle løsninger for grensesnitt og brukeropplevelser
 • kan anvende spillmotoren for å bygge levels
 • kan anvende spillmotoren for å lage og endre på animasjoner
 • kan utføre programmeringsoppgaver i studiets spillmotor
 • kan anvende metoder og fagkunnskap for å planlegge de forskjellige produksjonsfasene i en spill-produksjon
 • kan vurdere kvaliteten på sitt eget og andres faglige arbeid konstruktivt

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre spillprosjekter og ta hensyn til etiske krav og retningslinjer
 • kan starte opp spillprosjekter og utvikle arbeidsmetoder i en spill-produksjon

Emnet inngår i

Spillutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Totalt 868 timer

(Undervisning og veiledning: 243 timer/ Arbeidstimer: 625 timer) 

Arbeidsverktøy

PC

Unity

Visual Studio

Arbeidslivstilknytning

 Gjesteforelesere

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Digital tutors (Om Unity og digitale verktøy)http://www.digitaltutors.com

Unity Learning (Bruk av Unity og Scripts) https://unity3d.com/learn/tutorials

Udemy (C# og Unity)

https://www.udemy.com

Schnell, Jesse. 2014. The Art of Game Design: A book of lense. A K Peters/CRC Press. ISBN-13: 860-1419378326. Kap. 8,9,10,11,12,13,15 og 20

Samlet sidetall/pensum

168

Anbefalt litteratur

Krisztian, Gregor. 2006. Visualizing Ideas: From scribbles to storyboards. Thames & Hudson Ltd. ISBN-13: 978-0500286128

 

Mascelli, Joseph V. 1998. Five C´s of cinematography. Silman-James Pr. ISBN-13: 978-1879505414

 

Scott, Belsky. 2012. Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles Between Vision and Reality. Portfolio forlag. ISBN-13: 978-1591844112

 

Robert Nystrom. 2014. Game Programming Patterns. Genever Benning 1st edition. ISBN 0990582906

 

RB Withaker. 2016. The C# Players Guide. Starbound Software. ISBN 0985580135

 

Brian Moakley, Mike Berg, Sean Duffy, Eric Van de Kerckhove, Anthony Uccello. 2016. Unity Games by Tutorials: Make 4 Complete Unity Games from Scratch Using C#. Razeware LLC. ISBN 194287832X

 

Hocking, Joe. 2015. Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5. Manning Publications 1st edition. ISBN 161729232

 

AT Chamillard. 2017. Beginning C# Programming with Unity: Visual Studio Edition. Burning Teddy Publishing. ISBN 0998571105