Innledning

Emnet består av fire temaperioder

Tema 9 - Systemdesign og programmering 2

 • Teorier og metoder innen Spillutvikling
 • Systemdesign
 • Programmeringsøvelser
 • Implementering av design
 • Spillmotor

Tema 10 - Historiefortelling i spill

 • Bruk av dramaturgi i spill
 • Historiefortelling

Tema 11 - Ledelse, planlegging og kommunikasjon

 • Budsjettering
 • Prosjektplanlegging
 • Markedsføringsplan

Tema 12 - Spillmotor 3 - Audiovisuell design

 • Lys- og fargelære
 • Lyd og musikk 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

 • har bred kunnskap om teorier og metoder innen spillutvikling og er i stand til å oppdatere disse i tråd med den teknologiske utviklingen
 • kjenner til teorier om lys- og fargelære
 • kjenner til bruk av lyd og musikk i spill
 • har kunnskap om spillmotorens lyssetnings- og lydverktøy
 • har kunnskap om teorier og metoder rundt bruken av dramaturgi i spill
 • kjenner til prosjektstyringsverktøy
 • har kunnskap om hvordan man setter opp et budsjett i en spill-produksjon
 • kjenner til de ulike markedsføringskanalene og hvordan disse kan brukes for å nå en målgruppe
 • er kjent med ulike fagmiljøer i Norge og utlandet

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan vurdere og henvise til fagstoff knyttet til relevante problemstillinger
 • kan anvende relevante verktøy og teknikker innenfor historiefortelling og dramaturgi, og videre gjøre rede for sine faglige valg 
 • kan anvende spillmotoren til lyssetning
 • kan avvende spillmotoren til å hente inn og ta i bruk lyd og musikk
 • kan anvende prosjektstyringsverktøy
 • kan sette opp et budsjett for en spill-produksjon
 • kan planlegge de ulike fasene i en spill-produksjon
 • kan sette opp en markedsplan og utføre en enkel markeds- og kundeanalyse basert på denne.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • har et bevisst forhold til kvalitetssikring
 • kan bidra til prosjektstyring ved å sette sammen grupper med relevant kompetanse for å løse yrkesrettede arbeidsoppgaver

Emnet inngår i

Spillutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

796 timer

(Undervisningstimer: 216, Arbeidstimer: 580)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Digital tutors (Om Unity og digitale verktøy)

 

http://www.digitaltutors.com Robert Nystrom. 2014. Game Programming Patterns. Genever Benning 1st edition. ISBN 0990582906

 

Schnell, Jesse. 2014. The Art of Game Design: A book of lense. A K Peters/CRC Press. ISBN-13: 860-1419378326. Kap. 13,14,22,19,25 og 31

 

Dille, Flint & Zuur Platten, John. 2008. The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design. Lone Eagle. ISBN-13: 978-1580650663 Kap. 2,3 og 6

Samlet sidetall/pensum

170 sider + Filmer

Anbefalt litteratur

Krisztian, Gregor. 2006. Visualizing Ideas: From scribbles to storyboards. Thames & Hudson Ltd. ISBN-13: 978-0500286128

 

Mascelli, Joseph V. 1998. Five C´s of cinematography. Silman-James Pr. ISBN-13: 978-1879505414

 

Scott, Belsky. 2012. Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles Between Vision and Reality. Portfolio forlag. ISBN-13: 978-1591844112

 

Robert Nystrom. 2014. Game Programming Patterns. Genever Benning 1st edition. ISBN 0990582906

 

RB Withaker. 2016. The C# Player's Guide. Starbound Software. ISBN 0985580135

 

Brian Moakley, Mike Berg, Sean Duffy, Eric Van de Kerckhove, Anthony Uccello. 2016. Unity Games by Tutorials: Make 4 Complete Unity Games from Scratch Using C#. Razeware LLC. ISBN 194287832X

 

Hocking, Joe. 2015. Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5. Manning Publications 1st edition. ISBN 161729232

 

AT Chamillard. 2017. Beginning C# Programming with Unity: Visual Studio Edition. Burning Teddy Publishing. ISBN 0998571105