Innhold

Emnet består av fire underliggende temaer:

Film og lyd et todelt emne som gir en innføring i sentrale begreper knyttet til arbeid med film- og lyd. Perspektivet i emnet er reklame, så fokus på ideskapning og prosesser.

Prosess og prosjektledelse gir en innføring i prinsipper som gjelder for kommunikasjon og på digitale flater og sosiale medier. I tillegg skal emnet gi studenten innføring i grunnleggende digitale visualiseringsverktøy.

Interaksjonsdesign Målet med emnet er å gi studentene en utdyping av tema 3 Digitale og sosiale medier, og en innføring i Interaksjonsdesign som fag. Innholdet i temaet er knyttet til den kreative designprosessen å produsere tidsriktig, relevant og interaktiv kommunikasjon tilpasset ulike mål- og brukergrupper i digitale kanaler. Det kan være aktuelt å samarbeide med Interaksjonsdesign. og temaet skal oppmuntre til tverrfaglig samarbeid, da studentene tilegner seg felles kompetanse på tvers av studieretning.

Magasin I dette tema har vi et etablert samarbeid med Illustrasjon om å lage et magasin som blir produsert. Innholdet i temaet er knyttet til den kreative designprosessen å produsere et tidsriktig og relevant magasin for bruk innen merkevarebygging/innholdsmarkedsføring og de mulighetene dette gir. Studentene får trening i å samarbeide på tvers av faglige retninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnleggende metoder og teknikker for ideutviklings- og ferdiggjøringsprosesser for både film og lyd, radio, interaksjon og magasin og strategiske, visuelle og tekstuelle valg.
 • har grunnleggende kunnskap om retoriske og dramaturgiske grep for historiefortelling i film og lyd, radio, interaksjon og magasin
 • har grunnleggende kunnskap i verktøy for produksjon av løsninger for både film og lyd, radio, interaksjon og magasin
 • har kunnskap om kreatørens rolle i film og lyd, radio, interaksjon og magasin
 • kjenner til prosjektledelse i forbindelse med reklamekampanjer på ulike medier. gruppearbeid og tverrfaglige samarbeid
 • kjenner til  hva interaksjonsdesign er som fagfelt og samarbeidspartner
 • kjenner til redaksjonell og konseptuell skriving

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende enkle analyser omkring TV- og radioreklame, hjemmeside og magasin som strategiske virkemiddel
 • kan anvende faglige verktøy for ideutvikling og presentasjon for film og lyd, radio interaksjon og magasin
 • kan redegjøre for strategiske-, visuelle- og tekstuelle virkemidler i arbeidet
 • kan reflektere over dramaturgiske og retoriske visuelle- og tekstuelle virkemidler i arbeidet
 • kan anvende digitale verktøy/programvare for produksjon av arbeid
 • kan utføre enkel koding og oppsett av nettside

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan tilpasse idé og budskap til ulike kommunikasjonskanaler
 • har et bevisst forhold til ideutvikling og arbeid med kommunikasjonsløsninger til ulike kanaler
 • kan bruke relevant programvare til ulike kanaler 
 • har kjennskap til og forståelse for samarbeid med ulike fagområder

Emnet inngår i

Reklame og merkevarekommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Reelle kundeoppdrag og gjesteforelesere fra bransjen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Olsen, Lars E. og  Peretz, Adrian. 2017. Markedskommunikasjon Vigmostad & Bjørke AS ISBN10: 9788245013689. Antall sider: 438.

 

Lunde, Aina og Bonvik, Øystein. 2013. Suksess med egne medier Fagbokforl. ISBN10: 8245015385. ISBN13: 9788245015386. Antall sider: 227.

 

Nielsen, Dorte. Kej, Tine. Granholm, Katrine. 2010. Grundbog for Art Directors. McGraw-Hill Professional. ISBN: 9788791171833. Antall sider: 255. 

 

Ødegaard, Ingrid. 2011. Kreativitet og ideutvikling: Korleis tru på 6 umoglege ting før frukost. Gan Aschehoug. ISBN: 9788249214730. Antall sider: 256.

 

Langeland, Henrik H. 2011. Fortellerkunst.Tiden. ISBN: 9788210051449. Antall sider: 100.

 

McKee, Robert.1999. Story. Methuen Publishing Ltd. ISBN: 9780413715609. Antall sider: 480.

 

Aakre, Jonas. Scharning, Henriette. 2013. Prosjekthåndboka: 2.0 Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022185. Antall sider: 315.

 

Furu, Nina. 2013. Sjangerskriving I digitale kanaler Universitetsforlaget. ISBN: 9788202414207. Antall sider: 168.

Samlet sidetall/pensum

2239 sider

Anbefalt litteratur

http://www.keithloh.com/writing/filmscript/templates.html

The advertising Concept book