Innledning

Strategisk musikkdesign handler om å komponere funksjonell musikk: musikk tilpasset spesifikke kommunikative formål. Emnet tar for seg hvordan lyd og musikk påvirker, og skal gi musikkdesigneren bedre forutsetninger for kontrollert å kunne kommunisere budskap/merverdi gjennom komposisjon og produksjon av musikk og lyd.

Gjennom emnet utsettes studenten for realistiske praktiske utfordringer en musikkdesigner vil kunne komme til å møte etter endt utdanning: jingles, vignetter, sound branding/lydprofil, låtskriving, soundalikes, låtkopier, coverlåter, remixing og podcasts.

Det fokuseres i stor grad på å jobbe mot å tilfredsstille kunders ønsker/behov, på autentisitet i forhold til sjanger og uttrykksformer, og på hvordan man når frem til lytter med ønsket budskap.

Emnet struktureres gjennom inndeling i følgende fire temaperioder:

 • Populærmusikkproduksjon og sjangerkunnskap
 • Autentisitet i lyd og musikk
 • Kommunikasjon
 • Strategisk musikkdesign

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan lyd og musikk påvirker
 • har kunnskap om populærmusikkproduksjon og populærmusikalske sjangeruttrykk, og om hva som kjennetegner disse gjennom ulike tiår / tidsperioder
 • har kunnskap om strategisk musikkdesign, og om hvordan dette kan benyttes til kommersielt kommunikative formål
 • har kunnskap om lydsyntese
 • har kjennskap til musikkhistorie fra et populærmusikalsk sjangerperspektiv
 • har kunnskap om kommunikasjon i lys av eget fagfelt

Ferdigheter

Studenten...

 • kan realisere en musikalsk idé innenfor ulike sjangeruttrykk
 • har erfaring med strategisk komposisjon av funksjonell musikk, og med å skape hensiktsmessig samhandling mellom kontekst og musikk
 • behersker innspilling, miksing og DAW-basert mastering av populærmusikkproduksjoner med utgangspunkt i gitte sjangeruttrykk
 • kan utføre grundig research om hva som kjennetegner tids- og/eller geografisk bestemte lydbilder
 • kan nyttiggjøre egen research til å skape tids- og/eller geografisk bestemte lydbilder
 • behersker softwaresampling
 • kan gjenskape ulike synthlyder ved hjelp av tilgjengelige softsynther
 • har erfaring med remix

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kjennskap til hvilken rolle produsenten har i en populærmusikkproduksjon
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid
 • har innsikt i hva en musikkdesigner er, og hvilken spesialkompetanse denne tilbyr
 • har forståelse for vekselvirkning mellom musikkens aspekter

Emnet inngår i

Musikkdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning, verksted, medstudentrespons, underveissamtale, refleksjonsnotat og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Ca 868 timer

Arbeidslivstilknytning

Oppgaver og undervisning gjennomføres med praktisk, og bransje-realistisk vinkling - med både interne og eksterne lærere med aktiv bransjetilknytning.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Hewitt, Michael. 2008. Music Theory for Computer Musicians. 1st edition. Course Technology PTR. Kap 16,22,25. 25 sider.

Huber, Davis Miles, Robert E. Runstein. 2018. Modern Recording Techniques. 9th edition. Routledge. Kap 5,21. 37 sider

Treasure, Julian. 2011. Sound Business. Management Books 2000 Ltd. 270 sider.

Podcast: Tono - "Lage musikk"

Web: Logic Pro X - User Guide

Web: Puremix.net (e-læringsvideoer om musikkproduksjon)

Web: musictheory.net/lessons (Kap: Chord progressions)

Web: Sjangere og historie:

 • Every Noise at Once: http://everynoise.com/engenremap.html
 • Ishkur's Guide to Electronic Music: http://techno.org/electronic-music-guide/
 • TeachRock.org (basert på TV-serien SOUNDBREAKING)

Web: Naxos Education - Introduction to classical music:

 • http://www.naxos.com/education/introduction.asp
 • http://www.naxos.com/education/music_categories.asp
 • http://www.naxos.com/education/brief_history.asp

Samlet sidetall/pensum

332 sider + relevante programvaremanualer og nettressurser.

Anbefalt litteratur

 • Dalchow, Jørn. 2013. Hjelp, jeg er i popbransjen!. 2.utg. DaWorks Books.
 • Katz, Bob. 2013. Mastering Audio - The Art and the Science. 2nd edition, Focal Press
 • Molde, Audun. 2018. Pop. En historie. Cappelen Damm
 • Pattison, P. 2009. Writing Better Lyrics. 2nd edition. Writer's Digest Books