Innhold

Emnet legger grunnlaget for den videre utdanningen gjennom å gi grunnleggende ferdigheter i bruk av Digital Audio Workstation (DAW), musikkteori, lyd- og musikkrelaterte komposisjon- og produksjonsoppgaver knyttet til audiovisuelle produksjoner, samt mikrofon- og innspillingsteknikk i DAW-basert lydstudio.

Emnet gir i tillegg innføring i etablerte begreper og relevant anvendbar teori knyttet til musikkdesign generelt, og til lyd og musikken sin historiefortellende rolle i audiovisuelle produksjoner spesielt.

Emnet struktureres gjennom inndeling i følgende fire temaperioder:

 • Introduksjon til Musikkdesign
 • Audiovisuell historiefortelling
 • Kreativitet
 • Låtskriving og innspillingsteknikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnleggende musikkteori
 • har kunnskap om det mest grunnleggende innen akustikk (lydlære/ romakustikk/psykoakustikk), lydsynthese og digital lydteori
 • har kunnskap om mikrofoner, lydstudio og innspillingsteknikk
 • har kjennskap til historiefortelling i audiovisuelle medier, og kunnskap om hvordan musikk og lyd bidrar i historiefortellingen
 • har grunnleggende kunnskap om kreative idéutviklingsprosesser
 • har kjennskap til fagspesifikke teknikker innen kreativ problemløsning

Ferdigheter

Studenten... 

 • har erfaring med lyddesign og komposisjon til audiovisuelle produksjoner
 • kan komponere og arrangere en egen låt
 • kan spille inn en egenkomponert låt i studio
 • behersker en DAW´s (Digital Audio Workstation) esensielle funksjoner og muligheter
 • kan analysere, gjenskape og komponere rytme-, akkord- og melodi-forløp på låter/lydstykker i DAW
 • behersker opptaksprosess og signalgang i DAW-basert lydstudio - fra mikrofon til digital lydfil
 • kan anvende kreative metoder i egne produksjoner

Generell kompetanse

Studenten... 

 • kjenner til hvilke kompetanseområder og karrieremuligheter man har som musikkdesigner.
 • kan jobbe med komplette lydprosjekter på en ryddig måte
 • har erfaring med tverrfaglig jobbing og kommunikasjon
 • kan gi og motta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte
 • kan reflektere over egen læringsprosess og justere denne under veiledning
 • kan bruke anvendelige metoder for å løse utfordringer knyttet til kreative fag

Emnet inngår i

Musikkdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning, verksted, medstudentrespons, underveissamtale, refleksjonsnotat og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Ca 750 timer

(Undervisningstimer: 225/Arbeidstimer: 525)

Arbeidslivstilknytning

Oppgaver og undervisning gjennomføres med praktisk, og bransje-realistisk vinkling - med både interne og eksterne lærere med aktiv bransjetilknytning.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

 • Hewitt, M. 2008. Music Theory for Computer Musicians. Course Technology PTR. 1st edition. kap 1-9, 13,17-19,21,23.166 sider.
 • Huber / Runstein. 2013. Modern Recording Techniques. Focal Press. 8th edition. Kap 1-4,6,7,21. 279 sider
 • Logic Pro User Guides (pdf), samt relevante software-opplæringsvideoer fra Lynda.com eller tilsvarende læringsplatformer.

Samlet sidetall/pensum

445 sider (+ Logic Manuals)

Anbefalt litteratur

 • Davis, R. 2010. Complete Guide to Film Scoring. Berklee Press. 2nd edition.  
 • Holman, T. 2010: Sound for Film and Television. Focal Press. 3rd edition. Kap 1-7,10. 127 sider
 • Lerdahl, E. 2007. Slagkraft. Gyldendal akademisk. 268 sider
 • Lynda.com
 • Treasure, J. 2011. Sound Business. Management Books 2000 Ltd, Part 1
 • Viers, R. 2008. The Sound Effects Bible. Michael Wiese Productions