Innhold

Emnet gir en fordypning i begreper, prosesser og verktøy innenfor interaksjonsdesign og introduserer kandidatene til en rekke nye verktøy og prosesser innen brukeropplevelsesdesign, grunnleggende programmering og prosjektstyring.

Etter emnet kan studentene anvende relevante ux-prosesser og verktøy for å planlegge, utarbeide og teste relevante interaktive prototyper basert på brukeranalyser samt skrive enkle programmer.

Emnet består av følgende Tema:

Introduksjon til programmering

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • Planlegging av et program (flytdiagrammer)
 • Klassifiseringer av programmeringsspråk
 • Programmering  

Prosess og prosjektledelse

 • Prosjektstyringsverktøy
 • Smidige prosesser
 • Datavisualisering  

Digital prototyping og brukertester

 • Paper- / Digitalprototyping
 • Universell utforming
 • Animasjonsprinsipper
 • Metoder til brukertesting  

Applikasjonsutvikling

 • Programmering
 • System APIs
 • Versjonshåndtering (GIT)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om begreper og verktøy innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • har kunnskap om teorier, begreper og verktøy innenfor utvikling av kommunikasjonsstrategier
 • har kunnskap om verktøy og prosesser innenfor visuell kommunikasjon og estetikk innenfor brukergrensesnitt design
 • har kjennskap til relevante teorier og metoder innenfor kognitiv psykologi og brukeropplevelse

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende relevante programmeringsverktøy og kan planlegge og skrive enkle programmer
 • kan anvende relevante UX-prosess metoder, teknikker og verktøy under planlegningen av interaktive produksjoner
 • kan anvende animasjonsverktøy i utvikling av prototyper
 • kan anvende metoder om kognitiv psykologi og brukeropplevelsesdesign til å utvikle brukersentrerte prototyper
 • kan gjennomføre brukertester for å kartlegge utfordringer i et interaktivt produkt
 • kan anvende verktøy og teori for å tilrettelegge en programvareapplikasjon til brukere med nedsatt funksjonsevne

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor Interaksjonsdesign, alene og som deltaker i en gruppe fra beslektede fagområder
 • har et bevisst forhold til kvalitetssikring

Emnet inngår i

Interaksjonsdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Krug, S. 2014. Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders. 216 sider

Krug, S. 2009. Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems. New Riders. 145 sider

Duckett, J. 2014. JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development. Wiley. kap. 1-6, 10. 341 sider

Scharning, H. og Jonas A. 2016. Prosjekthåndboka 3.0. Oslo: Universitetsforlaget. kap. 1-4. 64 sider

Samlet sidetall/pensum

766 sider

Anbefalt litteratur

Flanagan, D. 2011. JavaScript: The Definitive Guide. O'Reilly Media

User Guides til studiets programvare (online), samt relevante software-opplæringsvideoer fra Pluralsight.com/Lynda.com eller tilsvarende læringsplatformer.