Innledning

Digital innholdsproduksjon er en årsenhet hvor studentene skal lære seg praktiske ferdigheter innen innholdsproduksjon for digitale flater 

Innhold

Dette er et kurs som kombinerer teori og praktisk forståelse. Studentene skal arbeide både praktisk og teoretisk samt arbeide selvstendig og som deltaker i et produksjonsteam. Gjennomgående fagområder i dette emnet er: 

Tema 5: SOME og digital analyse

 • Om sosiale medier 
 • Trender
 • Styring og digital tracking av egne medier 
 • Strategisk planlegging av SOME 
 • Analyse og oppfølging 
 • Muligheter og trusler med SOME
 • Digital varsomhet 
 • Strategisk forretningsforståelse

Tema 6: Kommunikasjon, merkevarebygging og prosjektledelse:

 • Prosjektstyring
 • Prosjektbeskrivelser 
 • Samarbeid 
 • Reklameteori
 • PR-teori
 • Påvirkning
 • Merkevarebygging 
 • Planlegging av budskap 
 • SOME og merkevarebygging   

Tema 7: Journalistikk

 • Journalistiske verktøy
 • Intervju og research
 • Kilder og informasjonsdatabaser
 • Tekst 
 • Bilder 
 • Etikk
 • Sjangerlære
 • Tekst og bilder som historiefortellere
 • VVP

Tema 8. Tekstproduksjon

 • Skriveteknikk
 • Sjangere
 • Skrive for web
 • Skrive for analoge medier 
 • Tekstforfatting 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten ¿

 • har kunnskap om forskjellig typer kommunikasjon og informasjonsteknikker samt differensiering   
 • har kunnskap om hvilke produksjonstekniske vurderinger som ligger til grunn for forskjellige digitale flater og SOME   
 • har kunnskap om tekstforfatting og hvordan bilder og tekst kan brukes sammen for å forsterke et budskap  
 • har kjennskap til strategi, målgruppe, ulike kanaler og hvordan tilpasse budskap til disse gjennom forskjellige dramaturgiske teknikker i produksjonen  
 • har kjennskap til gode skriveteknikker og journalistiske metoder for å utvikle en historie eller et budskap  
 • har kunnskap om planleggingsprosesser, ledelse og deltakelse i prosjektarbeid innenfor audiovisuelle og multimediale produksjoner  
 • har kunnskap om effektive planleggingsmetoder for både budskap, dramaturgi og kanalvalg for produksjonene  
 • har kjennskap til forskjellige typer analyseverktøy som eksempelvis google analytics   
 • har kjennskap til annonsering på SOME og forskjellige metoder som forsterker engasjement hos mottakeren

Ferdigheter:

Kandidaten¿

 • kan kombinere innholdsproduksjon med strategisk forståelse eller kunnskap om et marked, kommunikative virkemidler og formidlingen av et budskap mot en bestemt målgruppe  
 • kan anvende nødvendige produksjonstekniske vurderinger og valg ut ifra hvilke plattformer produktene skal benyttes på  
 • kan bruke varierte kommunikasjonstekniske ferdigheter både i planlegging og utførelse av produksjoner på bestilling
 • kan implementere teoretiske kunnskaper til produksjonstekniske ferdigheter både før, under og etter en produksjon
 • kan omsette et ønsket budskap eller informasjon inn i planleggingen og produksjonen av dramaturgiske fortellinger
 • kan anvende og tilpasse tekster på forskjellige plattformer  
 • kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger, samt behov for tiltak i forhold til tekniske og estetiske utfordringer under en produksjon

 

Generell kompetanse

Kandidaten ¿

 • kjenner til etiske problemstillinger innenfor de markedene innholdsprodusentene skal arbeide i
 • kan planlegge en arbeidsprosess både kreativt og strukturert som innebefatter teoretisk kunnskap, tekniske ferdigheter, kjennskap til et publikum og strukturering av et budskap i ulike kanaler
 • kan bygge nettverk med fagfeller fra beslektede fagområder  
 • kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med andre aktører innen fagfeltet  
 • kan vurdere kvaliteten på eget og andres faglige arbeid på en konstruktiv og profesjonell måte. Dette kan for eksempel være synspunkter relatert til dramaturgiske, estetiske eller teknologiske løsninger og valg i en produksjon.  
 • kan bidra til en økt innsikt i hvordan bruk av bilder i vår kultur kan ha  kommersielle, politiske eller etiske følger  
 • kan reflektere etisk over fotografiets og filmens kommunikative rolle i samfunnet

Emnet inngår i

Et årig utdanning i Digital Innholdsproduksjon ( Fagskole) 

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning og presentasjon

Kurset vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats også mellom undervisningsøktene

Anbefalt tidsbruk

Undervisning 243 timer / egenarbeid 625 timer

Arbeidsverktøy

Forskjellige digitale kameraer, mobiltelefon, datamaskiner, software, teoretiske og praktiske bøker, lydopptakere, mikrofoner.

Arbeidslivstilknytning

Emnet er laget i samråd med representanter fra forskjellige medieselskap og mediaaktører. Behovene for kunnskap og ferdigheter er kartlagt sammen med disse og gjennom en større undersøkelse hos store og mellomstore aktører i kommunikasjon- og informasjonsbransjen. Flere av de samme individene er foredragsholdere innenfor forskjellige disipliner i denne utdanningen. Vi jobber i tillegg med reelle kunder på flere av oppgavene gjennom utdanningsløpet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt  

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres med ny mappekrav over 3 dager.

Pensumlitteratur

Aalen, Ida 2016 «Sosiale Medier»Fagbokforlaget, Bergen Kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16

 124 sider.ISBN: 978-82-450-1806-6

Chandler. Gael. 2012. "Cut By Cut. (2nd edn) Michael Wise Production. ISBN:-13: 978 1615930906. S: 1-279. 

Handgaard, Brynulf. Simonsen, Anne Hege, Steensen Steen. 2013 «Journalistikk». Gyldendal Akademisk forlag. ISBN: 978-82-05-43004-4.Kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 326 sider.

Fredriksen. Kristian. 2009. «Alene med et kamera». Forlaget Ajour. ISBN: 978-87-92816-08-5. Kap :1-9. 265 sider

Hunter, Biver, Fuqua. 2012. "Light Science & Magic". (4th edn). Focal Press.  ISBN:978-0-415-71940-7. Kap:1, 2, 5, 8,10 S: 249 sider  

Kobre, Ken. 2017. "Photojournalism. The proffesionals approach".(7th edn). Focal Press. ISBN: 978-1-138-10136-4. Kap: 5, 7, 9, 11, 12, 13. 190 sider  

Kobre`,Ken . 2012. «Videojournalism, Multimedia Storytelling». USA, Focal press. ISBN: 978-0-240-81465-0. Kap: 1,2, 3, 5, 10, 11. 106 sider  

Ritchin, Fred. 2013 "Bending the frame, photojournalism, documentary, and the citizen". Aperture, NYC. ISBN: 978-1-59711-120-1. Kap: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 135 sider  

Steensen, Sten. 2016. «Stedets sjanger».Cappelen Damm.  ISBN: 978-82-02-49057-7. Kap: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14. 139 sider  

Nisja-Wilhelmsen, Pål. 2017. «Praktisk Innholdsmarkedsføring». Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: 978-82-05-49826-6. Kap: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 272 sider  

Samuelsen, Bendik,M, Peretz, Adrian og E. Olsen, Lars. 2016. «Merkevareledelse». Cappelen Damm. ISBN: 978-82-02-48974-8. Kap: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 17. 368 sider  

Aakre, Jonas og S. Scharning, Henriette. «Prosjekthåndboka 3.0». 2016. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02755-5. Kap: 1, 2, 3, 4, 5. Tot: 428 s 

Læremidler

Bøker, undervisning, caser og praktiske arbeider 

Samlet sidetall/pensum

2881 sider 

Anbefalt litteratur

Rabiger, M.( 2014)  Directing the Documentary. ( 6th edn)  CRC Press