Innhold

I emnet videreutvikles grunnleggende kunnskap 3D og animasjon og studentene vil arbeide med ulike produksjoner rettet mot motion design, animasjonsfilm og spill.

Emnet skal gi et grunnlag i metoder for planlegging, logistikk og administrasjon av 3D og animasjonsproduksjoner samt gjennomføring og evaluering av prosjekter. Etter endt emne vil studenten kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Studenten vil ha en stadig økende forståelse for hvordan det arbeides med prosesser og verktøy i profesjonelle produksjoner, og vil få opplæring i preproduksjonsverktøy som blant annet storyboards og previsualiseringer.

Emnet skal gi studenten en bred forståelse for animasjon og 3D grafikk.  Studenten introduseres for rigging for animasjon og vil få en grunnleggende forståelse for, og bruk av animasjon som kommunikasjonsform mot skjermbaserte medier. Emnet vil også gi studenten en større forståelse av kompleksiteten i gjennomføring og ferdigstilling av 3D modeller til bruk i animasjonsfilm og spill.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om animasjon i 3D
 • kjenner til motion design
 • har kunnskap om hva et prosjekt er
 • har kunnskap om hvordan et prosjekt startes opp
 • har kunnskap om hvordan man samarbeider med og forholder seg til prosjektdeltakere i en verdiskapende prosess 
 • har kunnskap om hvordan man evaluerer et prosjekt
 • har kunnskap om kreative og praktiske verktøy knyttet til animasjonsfilm
 • har kunnskap om previsualisering
 • har inngående kunnskap om historiefortelling
 • har kunnskap om UV- mapping og teksturering
 • har kunnskap om organisk og inorganisk 3D- modellering og topologi
 • kjenner til karakteranimasjon i 2D

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan animere i 3D og 2D.
 • kan lage og editere enkel grafikk i Illustrasjons software.
 • kan sette sammen grafikk og animasjon til et helhetlig uttrykk
 • kan animere i forhold til sjanger, stil og tema
 • kan planlegge, starte opp, gjennomføre og evaluere et prosjekt
 • kan utføre grunnleggende teknikker i klippe software.
 • kan anvende ulike historiefortellingsverktøy i arbeidet
 • kan ferdigstille større produksjoner med video compositing og klippe software
 • kan anvende karakteranimasjonsteknikker i compositing software
 • kan designe og modellere inorganiske modeller i 3D
 • kan gjennomføre enkel skulptering 3D skulptur software
 • kan lage teksturer og funksjonelle uv- maps
 • kan bruke topologi i modelleringsarbeid
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kunne kommunisere med felles begreps- forståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har et forhold til animasjon og motion design, samt ulike teknikker for implementering i skjermbaserte produksjoner
 • har et forhold til arbeidsmetoder innenfor animasjonsfilm og kunne kommunisere faglig med andre innenfor audiovisuelle områder
 • har et bevisst forhold til arbeidsprosessen i konstruksjoner av 3D modeller og ulike metoder og teknikker for ferdigstilling og klargjøring

Emnet inngår i

3D og animasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Mulighet for gjesteforelserere

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Williams, Richard. 2009. The Animator's Survival Kit. Faber and Faber. 342 sider. ISBN: 978-0571238330

Boulton, Mark. 2014. A practical guide to designing for the web. Kap. 1-5. http://www.designingfortheweb.co.uk/ (Finnes gratis på nettside)

Sullivan, Karen. Schumer & Alexander, Kate. 2013. Ideas for the Animated Short: Finding and Buildingstories. Focal Press Kap. 1-5. ISBN: 978-0240818726  

Digital tutors (Om Cinema 4D, After effects, Zbrush, Premiere) http://www.digitaltutors.com  

Samlet sidetall/pensum

740 sider

Anbefalt litteratur

Krisztian, Gregor. 2006. Visualizing Ideas: From scribbles to storyboards. Thames & Hudson. ISBN: 978-0500286128

Johnston, Ollie & Thomas, Frank. 1997. The Illusion of Life: Disney  Animation. Hyperion ISBN: 978-0786860708

Maschwitz, Stu. 2007. The DV Rebels Guide. Peachpit Press. Brinkmann, Ron. 2008. The Art and Science of Digital

Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics. Morgan Kaufmann. ISBN: 978-0123706386