Innhold

I dette emnet presenteres studenten for metodikk og verktøy for å få lyd- og musikkproduksjoner til å låte profesjonelt. Fokuset ligger på det som skjer etter/mot slutten av innspilling-/produksjons-fasen av musikk- og audiovisuelle produksjoner.

 

Det undervises i miksing og mastering i musikkproduksjoner, filmmusikkomposisjon og etterarbeid av lyd til film, samt i komposisjon og produksjon av interaktiv musikk og lyd knyttet opp mot spill.

 

Her videreutvikles grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til komposisjon og produksjon/postproduksjon av lyd og musikk, samt til hvordan man ved hjelp av lyd og musikk bidrar, forteller og påvirker handlingen i ulike auditive-, audiovisuelle- og interaktive produksjoner.

 

Det vil mot slutten av emnet fokuseres på hvordan man som musikkdesigner kan bruke DAW (Digital Audio Workstation) til å komponere, orkestrere/arrangere og produsere orkestrale musikkstykker.

 

I tillegg vil studenten også presenteres for anvendelige metoder for å løse utfordringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av både tverrfaglige-, gruppe- og indivuduelle prosjekter.

 

Emnet struktureres gjennom inndeling i følgende fire temaperioder:

 • Miksing og mastering
 • Prosess og prosjektledelse
 • Postproduksjon av lyd til bilde
 • Spillmusikk og interaktivt lyddesign

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om komposisjon og lydproduksjon for auditive-, audiovisuelle- og interaktive medieproduksjoner
 • har kunnskap om mikse- og mastringsfasen i musikk-/lyd- produksjoner
 • har kunnskap om høyttalere, monitoring og signalgang
 • har kunnskap om hva et prosjekt er, og et prosjekts faser
 • har inngående kunnskap om historiefortelling i audiovisuelle produksjoner, samt til hvilke prosesser som foregår i postproduksjonsfasen i disse produksjonene
 • har kunnskap om ulike orkesterbesetningers instrumenter og disses toneomfang

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skape komplette lydspor (voice/dialog, kontentum, lydeffekter, foley, musikk) til auditive-, audiovisuelle- og interaktive medieproduksjoner
 • har erfaring med komposisjon og produksjon av musikk for audiovisuelle- og interaktive medier
 • behersker mikseverktøy i DAW-basert lydstudio, og ha erfaring med miksing av ulike musikkuttrykk/sjangre og instrumentgrupper
 • har erfaring med DAW-basert mastering/ferdigstilling av lyd til musikk-, video/tv-, og interaktive- produksjoner
 • kan komponere og produsere innholdsrike orkestrale musikkstykker med DAW
 • behersker bruken av samplede orkesterinstrumenter i softwaresamplere
 • kan anvende ulike historiefortellingsverktøy i arbeidet med audiovisuelle produksjoner
 • kan planlegge- og gjennomføre helhetlige musikkdesignprosjekter på hensiktsmessig måte
 • kan gjennomføre en musikalsk- og produksjonsmessig analyse av en musikkproduksjon/komposisjon; inkludert instrumenters og stemmers rolle i orkestrale komposisjoner
 • kan gjøre enkel opptakslyd på sett til audiovisuelle medier

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har oversikt over hvilke lydrelaterte arbeids- og samarbeidsoppgaver det er i audiovisuelle produksjoner
 • kan delta i - og lede prosjekter, samt ha erfaring med arbeid/samarbeid i et prosjekts ulike faser
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begreps-forståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid
 • forstår hvordan lyd og bilde knyttes/klippes sammen vha videoediteringsprogramvare

Emnet inngår i

Musikkdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

750 timer

Arbeidslivstilknytning

Oppgaver og undervisning gjennomføres med praktisk, og bransje-realistisk vinkling - med både interne og eksterne lærere med aktiv bransjetilknytning.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

 • Davis, R. 2010. Complete Guide to Film Scoring. Berklee Press. 2nd edition. Part 2-4. 188 sider.
 • Hewitt, M. 2008. Music Theory for Computer Musicians. Course Technology PTR. 1st edition. Kap 10-12,14,15,20. 62 sider.
 • Huber / Runstein. 2013. Modern Recording Techniques. Focal Press. 8th edition. Kap 10-17,19,20. 212 sider.
 • Holman, T. 2010. Sound for Film and Television, Focal Press, 3rd edition. Kap 8-13 + Appendix I-III. 86 sider
 • Garritan Interactive Principles of Orchestration by Nicolay Rimsky-Korsakov (web) www.northernsounds.com. Lesson 1-2 + introduction/welcome.
 • Logic Pro X User Guides og andre relevante programvaremanualer

Samlet sidetall/pensum

548 sider

Anbefalt litteratur

 • Aakre / Scharning. 2013. Prosjekthåndboka 2.0, Universitetsforlaget.
 • A Practical Approach to Orchestration by Kentaro Sato  http://www.wisemanproject.com/education-orchestrationtip-by-KentaroSato.html
 • Garritan Interactive Principles of Orchestration by Nicolay Rimsky-Korsakov (web) www.northernsounds.com. Lesson 3-26
 • Hewitt, Michael. 2009: Composition for Computer Musicians kap 11. Course Technology.
 • Katz, Bob 2013. Mastering Audio - The Art and the Science, 2nd edition, Focal Press
 • Purcell, J. 2013. Dialogue Editing for Motion Pictures, Focal Press, 2nd edition
 • Senior, M. 2011. Mixing Secrets for the small Studio, Focal Press
 • Viers, R. (2008): The Sound Effects Bible, Michael Wiese Productions