Innhold

Emnet bygger videre på det grunnleggende innen faget. Studentene stifter bekjentskap med blant annet stilhistorie og tekniske problemstillinger. Det legges vekt på prosess og prosjektledelse.

Emnet består av fire underliggende temaer:

Bygningslære. Temaet er todelt; første del er en individuell prosjektoppgave, andre del er et samarbeidsprosjekt med 4 semester interiør.

Temaet gir en innføring i bygningslære med fokus på trapp og ildsted i privat bolig.

Studentene jobber med reelle kundeprosjekt og bruker digitale medier for presentasjon.

Prosess og prosjektledelse. Temaet skal gi et grunnlag og en praktisk verktøykasse som studenten kan bruke ved oppstart, planlegging, gjennomføring, avslutning og evaluering av prosjekter.

Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i alle prosjekter hvor de er deltakere eller ledere.

Tolkning og budskap. Temaet skal gi et grunnlag i tolkning av tekst, bilde og kontekst. Emnet gir en innføring i stilhistorien fra renessansen og til 1918.

Studentene skal jobbe med eksponering og styling av bolig.

Tekniske rom. Temaet omfatter tekniske rom som kjøkken og bad i bolig.

Studenten skal utarbeide tekniske tegninger til håndverker.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kjennskap til kunnskapsverktøyet Byggforsk og har kunnskap om bygningsinstallasjoner som ildsted og trapp
 • har forståelse for funksjonelle utfordringer tilknyttet rom
 • har kunnskap om digitale presentasjonsverktøy for å presentere egne prosjekter
 • har kunnskap om stilhistorie fra renessansen til 1918
 • har kjennskap til eksponeringsteknikker
 • har forståelse for samarbeid, anvende metoder og kjennskap til verktøy i en kreativ prosess
 • har kunnskap om retningslinjer i planlegging av kjøkken og bad, og behov til funksjonell utforming
 • har kjennskap til ulike materialers egenskaper og relevante bruksområder

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke egnet presentasjonsverktøy i ferdiggjøring og presentasjon
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt
 • kan gjengi og beskrive stilepoker i perioden mellom renessansen og 1918
 • kan anvende eksponeringsteknikker for å fremme produkt i rom
 • kan utføre tekniske tegninger som kommuniserer relevant informasjon til fagfolk
 • kan ta begrunnede valg ut fra relevant faglig kunnskap

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende Byggforsk i utførelse av interiørprosjekter
 • kan planlegge rom med bygningsinstallasjoner som trapp og ildsted
 • kan velge egnet produkter for å imøtekomme funksjonelle behov
 • kan medvirke i gruppearbeid
 • kan skille mellom stilepoker fra renessansen til 1918
 • kan utføre eksponering av produkter i rom
 • kan velge og anvende farger og materialer funksjonelt og estetisk
 • kan lage tekniske tegninger og teknisk beskrivelse

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppearbeid, individuelt arbeid, workshops og presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Reelle kundeoppdrag og gjesteforelesere fra bransjen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Hjelde, Gunnar. 2004. Stil og Interiør. Novus. ISBN: 9788270993710. ISBN: 9788270993710. Antall sider: 320

Lerdal, Erik. 2007. Slagkraft 2. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205362864. Antall sider: 450

Dodsworth, Simon. Anderson, Stephen. 2015. The Fundamentals of Interior Design, second edition. Bloomsbury Publishing Plc. ISBN: 97814725-28537. Antall sider: 208

Lefteri, Chris. 2014. Materials for Design. Laurence King Publishing Ltd. ISBN: 9781780673448. Antall sider: 256

Byggforskserien

Faktablad:

 • NBI 324.301 Utforming av trapper
 • NBI 552.135 Ildsteder og skorsteiner
 • NBI 361.411 Kjøkken i bolig
 • NBI 361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger

Samlet sidetall/pensum

1256 sider + byggforskserien

Anbefalt litteratur

Aakre, Jonas. Stryken Scharning, Henriette. 2010 Prosjekthåndboka 2.0. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215017594. Antall sider: 315