Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om hvilken rolle visuell kommunikasjon kan brukes i det visuelle uttrykket og hvordan samspillet mellom grafikk og animasjon er med på å forsterke en historie. Det undervises i hvordan man jobber i praksis innen 3D og animasjonsfaget og samhandling på tvers av fag.

Etter endt tema skal studenten ha tilegnet seg kunnskap i historiefortellingsmetoder og hvordan man bruker dette i audiovisuelle produksjoner.

Emnet gir grunnleggende praktiske ferdigheter innen 3D grafikk, animasjon og compositing. Etter endt emne vil studenten ha tilegnet seg grunnleggende praktiske ferdigheter innen 3D grafikk, animasjon og bruk av kamera.

Emnet gir grunnleggende forståelse for den kreative prosessen og studenten vil få innblikk i sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • grunnleggende kunnskap om animasjon
 • kunnskap om visuell kommunikasjon mot skjermbaserte medier
 • kjennskap til historiefortelling i audiovisuelle medier og yrkesretninger
 • kunnskap om historiefortelling innenfor animasjonsfilm
 • kjennskap til animasjonsprinsipper
 • grunnleggende kunnskap om kreative metoder brukt til oppgaveløsning/idéutviklingsprosesser
 • kjennskap til fag-spesifikke teknikker innen kreativ problemløsning
 • kjennskap til 3D historie
 • kunnskap om 3D modellering, teksturering, lyssetting, render, komposisjon og etterarbeid
 • kjennskap til digital skulpturering

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • bruke visuell kommunikasjon i skjermbaserte medier
 • bruke skisseteknikk/tegning som verktøy i designprosessen
 • strukturere og organisere prosjekter og filer digitalt
 • bruke ulike historiefortellingsverktøy i arbeidsprosessen
 • bruke ulike teknikker innenfor compositing til å forsterke en historie
 • bruke ulike teknikker med kamera for fotografi og videoopptak.
 • bruke animasjonsprinsipper i arbeidet
 • utføre enkle øvelser innenfor video klipping.
 • se de ulike trinn i en metodemodell for bruk til oppgaveløsninger relatert til kreative fag
 • anvende ulike teknikker innenfor 3D grafikk.
 • anvende ulike teknikker innenfor animasjon.
 • planlegge og gjennomføre et 3D prosjekt
 • skulptere enkle modeller med digital sculpting.

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan reflektere over egen læringsprosess og kunne justere disse etter veiledning
 • har et forhold til historiefortelling, metoder og teknikker for å implementere dette i varierte produksjoner
 • har et bevisst forhold til kreativitet som problemløsningsmetode
 • har et bevisst forhold til arbeidsmetoder i 3D faget, og kunne kommunisere faglig med andre innenfor området

Emnet inngår i

3D og animasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

810 timer

(Undervisningstimer: 225, Arbeidstimer: 585)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Digital tutors (Om Cinema 4D, After effects, Zbrush, Premiere)http://www.digitaltutors.com

Richard Williams. 2009. Faber and Faber Limited. The Animators Survival Kit. 342 sider. ISBN: 9780571238347

Mark Boulton. 2014. A practical guide to designing for the web. Kap. 1-5.

http://www.designingfortheweb.co.uk/ (Finnes gratis på nettsiden)

Karen Sullivan, Gary Schumer & Kate Alexander. 2013. Focal Press. Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories.  ISBN: 978-0240818726

Slagkraft, Erik Lerdahl. 2007. Gyldendal 

Samlet sidetall/pensum

740

Anbefalt litteratur

Gregor Krisztian. 2006. Visualizing Ideas: From scribbles to storyboards. ISBN: 0500286124

Ollie Johnston & Frank Thomas. 1995. The Illusion of Life: Disney Animation. ISBN: 0786860707

Stu Maschwitz.The DV Rebels Guide.2007. ISBN:0321413644

Ron Brinkmann. 2008. The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics. ISBN: 0123706386

Joseph V. Mascelli.. Five C´s of cinematography. Utgave 1998. ISBN: 187950541XV