Innhold

I emnet skal studentene ta i bruk sin ervervede kunnskap og kompetanse for å løse komplekse utfordringer knyttet til kommunikasjon. Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng. Studenten skal få et bevist forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og praktisk.

Studenten skal få forståelse for hvordan en kreativ tilnærming til kundens produkt/budskap, kan implementeres på kundens premisser.

Emnet skal gi grunnleggende forståelse for profesjonalitet. Praksis hos et relatert byrå eller bedrift. Praksisen vil ha en varighet på 6 uker, med mulighet for individuell tilpassing så lenge det faglige og formelle med hensyn til skolen er ivaretatt. 

Læringsutbytte

Kunnskap  

Studenten...

 • har kunnskap om begreper og teorier i metoder for idé- og konseptutvikling, prinsipper i forhold til reklame og merkekommunikasjon. og innen ulike analoge og digitale medier og kan tilpasse innhold til relevante kanaler, samt kjenner til prinsipper for publisering.
 • har kunnskap om modeller, prosesser, metoder og verktøy innenfor fagene kommunikasjonsstrategi, Art Direction og Tekstforfatning.
 • kan vurdere eget arbeid i henhold til aktuelle lover og forskrifter som omhandler markedsføring; åndsverk, copyright og etikk som for eksempel markedsføringsloven, lov om behandling av personopplysning, samt krav til universell utforming og brukervennlighet.
 • har kunnskap om medie-, kommunikasjons- og markedsføringsbransjen og kjennskap til yrkene som Strateg/planner, Art Director og Tekstforfatter.
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonsflater,  om forskjellige tekniske og teoretiske arbeidsmetoder tilknyttet disse. 
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonshenting av trender innen reklame og merkommunikasjon og dets verktøy, og gjennom kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • kjenner til bransjen de skal inn i og forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper
 • kjenner til hvilken rolle reklame og merkekommunikasjon har for virksomheten og samfunnet.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende faglige verktøy som designverktøy for ulike medier, analyseverktøy til å utarbeide kreative og konseptuelle reklameuttrykk og kreative øvelser for utarbeidelse av kreative konsepter på profesjonelt nivå.
 • kan gjøre rede for sine faglige valg og er i stand til å produsere tidsriktig, relevant og interaktivt kommunikasjon tilpasset ulike mål- og brukergrupper i analoge- og digitale kanaler.
 • kan reflektere over faglige erfaringer i arbeidet og benytte dette til å justere egne arbeidsmetoder og løsninger innen reklame og merkekommunikasjon.
 • kan anvende ulike dramaturgiske, språklige og visuelle virkemidler tilpasset kunder, målgruppe og oppdrag 
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff fra relevante nettsider og fagmiljøer innen markedskommunikasjon, og vurdere relevansen opp mot en problemstilling i en kampanje.
 • kan kartlegge en virksomhets behov for kommunikasjonstiltak som er i tråd med virksomhetens strategier, markedsplaner og målsettinger.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre reklamekampanjer selvstendig eller som deltaker i en gruppe og som er i tråd med etiske krav og retningslinjer innen reklame og merkekommunikasjon.
 • kan produsere reklame, merkevarebyggende kampanjer, og tilpasse budskap og valg av formidlingskanaler etter ulike mål- og brukergruppers behov og ønsker.
 • kan bygge nettverk med fagfeller fra beslektede fagområder innenfor medie-, kommunikasjons- og markedsføringsbransjen.
 • kan delta i diskusjoner og utveksle synspunkter med andre aktører i markeds- og kommunikasjonsavdelinger, og kan vurdere kvaliteten på eget og andres faglige arbeid på en konstruktiv og profesjonell måte.

Emnet inngår i

Reklame og merkekommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Reelle kundeoppdrag og gjesteforelesere fra bransjen.

Studentene har 4-6 ukers praksis.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

 • Ødegaard, Kreativitet og idéutvikling, Gan Aschehoug, 2011, 9788249214280
 • Peretz, Olsen, Samuelsen, Merkevareledelse på norsk, Cappelen Akademisk, 2007, ISBN 9788202313531
 • Bonvik, Lunde, Suksess med egne medier, Fagbokforlaget, 2013, ISBN 9788245015386
 • Rybakken, Visuell identitet, Abstrakt, 2004, Side 148-258, ISBN 9788279351498

 

I tillegg brukes oppdaterte caser fra konkurranser som Cannes, Gullblyanten, Stella, aktuelle magasiner og caser fra bransjen.

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

Advertising Concept Book: Think Now, Design Later. Pete Barry

 • ISBN13: 9780500518984
 • Forlag: Thames & Hudson Ltd
 • Sider: 320