Innhold

Dette semesteret skal lære studentene å løse oppgaver tilknyttet temaer innenfor kreativitet, markedsføring, entreprenørskap og prosjektbarrierer. Dette vil gjøre de i stand til å løfte og utvikle prosjektene utover grunnleggende prosjektstyring. Her får studentene god kjennskap til fagområder som er relevante i tilknyting til prosjektledelse, entreprenørskap og forretningsutvikling. Studentene skal også utvikle seg selv som leder i et team og ta ansvar for utvikling av gode team. 

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten ...

 • har kunnskap om effektivt teamarbeid og hvordan team utvikler seg i prosjekter
 • kjenner til ulike endringsprosjekter og utfordringer knyttet til disse
 • har kunnskap om åndsverksloven og annet relevant lovverk knyttet til design, varemerke og patenter
 • har kunnskap om ulike type organisasjonskulturer, og positive og negative trekk ved disse
 • har kunnskap om grunnleggende markedsteori
 • har kunnskap om årsaker til konflikter og metoder for å forebygge og løse disse.
 • kjenner til modeller for idéskaping og rammer i idéutviklingsprosessen
 • har kjennskap til ulike verktøy for markedsanalyser
 • har grunnleggende kjennskap til å starte egen virksomhet
 • kjenner til etiske standarder for faget og hva som påvirker disse

 

Ferdigheter

Kandidaten ......

 • kan utarbeide, lese og vurdere ulike forretningsplaner
 • kan velge ut og selge ideer
 • kan holde seg oppdatert på utvikling innen bransje og fag, og kjenner til trender i samfunnet
 • kan lede en prosjektgruppe som er sammensatt av personer med ulik kompetanse.  

 

Generell kompetanse

Kandidaten....

 • kan motivere og ta ansvar for andres læring og utvikling i teamarbeidet
 • kan håndtere og løse konflikter ved hjelp av ulike metoder
 • kan arbeide i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan kommunisere i ulike situasjoner, som under tidspress og ved konflikter 

Emnet inngår i

Fagskolestudie i prosjektledelse

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, presentasjoner, medstudentrespons og tilbakemeldinger. 

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og bedriftsbesøk. 

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

 

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Erik Lerdahl, Slagkraft - Håndbok i idéutvikling

Gyldendal 2007

ISBN: 9788205362864

300 sider

 

 

Runar Framnes, Arve Pettersen og Hans Mathias Thjømøe - Markedsføringsledelse Universitetsforlaget 2011

ISBN: 97882150017204

Kapittel: 3, 6 og 8

222 sider

 

Jan Inge Jenssen, Lars Kolvereid og Truls Erikson  - Perspektiver på entreprenørskap

Cappelen Damm 2012

ISBN: 9788276349566

357 sider

 

Utlevert undervisningsmateriell: Lysark, oppgaver, artikler etc. 

Samlet sidetall/pensum

879 sider + utlevert undervisningsmateriell. 

Anbefalt litteratur

Anne M. Lystad - Håndbok i konflikthåndtering

Akribe 2006

ISBN: 9788279501039

 

Ole Hedemann - Idéutvikling i mediehus

IJ-forlag

ISBN: 9788271473389

 

Yngve Dahle, Patrick Verde og Sjur Dagestad - Vekstbedriften

Universitetsforlaget 2012

ISBN: 9788215019963

 

Peter Montoya, Tim Vandehey - The brand called you

McGraw-Hill Education ¿ Europe 2008

ISBN: 9780071597500

 

 

Christian Oxhom Zigler og Bitte Skaug Paulsen - Markedsføringsledelse ¿ kort og godt

Universitetsforlaget 2005

ISBN: 9788215008127