Innhold

I dette emnet skal studenten spesialisere seg innen en valgfri retning av utdanningens kjerneområder: musikkproduksjon eller strategisk musikkdesign. Studenten skal, i tillegg til å opparbeide seg utvidet bransjekunnskap, gjennomføre en større egenproduksjon med selvvalgt vinkling.

Gjennom emnet skal studenten videreutvikle, spesialisere og profesjonalisere sine ferdigheter knyttet til sin rolle som musikkdesigner, og flerkanalslyd (5.1) dras i dette emnet inn som nytt verktøy/parameter i produksjonsprosessen.

Det undervises i bransjekunnskap/profesjonell praksis og studenten skal i tillegg til sin praktiske produksjon skrive en teoretisk oppgave relatert til denne.

Emnet skal gi studenten et realistisk innblikk i hvordan et virke som musikkdesigner vil fortone seg, og gi et godt utgangspunkt for livslang læring i eget fagfelt.

Emnet struktureres gjennom inndeling i følgende fire temaperioder:

 • Lyddesign og flerkanalsproduksjon
 • Presentasjon og profesjonell praksis
 • Fordypning og bransjekunnsap
 • Selvvalgt egenproduksjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har innsikt i en selvvalgt spesialisering innen utdanningens kjerneområder
 • har innsikt i lyddesign
 • har kunnskap om etablerte flerkanalssystemer, og kjennskap til opptaksteknikker i surround
 • har kunnskap om yrkespraksis innenfor egen bransje
 • har kunnskap om økonomistyring av prosjekt
 • har kjennskap til akademisk skriving

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre en egen produksjon på et høyt faglig nivå, som inkluderer og knytter sammen ulike deler av pensum
 • har ferdigheter til å presentere og levere et produkt på en profesjonell måte, etter kundens intensjon
 • kan utforme prosjektbeskrivelse, inkludert egne mål og problemstilling, for større produksjoner
 • behersker lyddesign til kommunikative medier
 • har erfaring med musikkomposisjon og lyddesign i 5.1 surround
 • behersker 5.1-miksing med Digital Audio Workstation (DAW)
 • kan sette opp og kalibrere lyttesystemer i stereo og 5.1-surround
 • har erfaring med å skrive en akademisk tekst / artikkel knytt til musikkdesign
 • har kjennskap til produksjon i ProTools

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan jobbe selvstendig (individuelt og/eller eventuelt i gruppe), velbegrunnet, helhetlig og løsningsorientert - og vise til et gjennomtenkt konsept med tilhørende strategi
 • har innsikt i musikkdesignerens rolle i produksjoner/prosjekter.
 • har innsikt i bransjen studenten skal inn i, og kjenne til strategier rundt egen kommende praksis
 • har kunnskap om kundebehandling, og samarbeidsfunksjoner mellom leverandør, underleverandører og oppdragsgiver
 • har erfaring med tverrfaglig samarbeide i team
 • har kjennskap til betydningen av nettverksbygging
 • har kjennskap til metoder for å håndtere konfliktløsning mellom oppdragsgiver og medarbeidere
 • kan sette opp en strategi for hvordan han/hun skal posisjonere seg i bransjen

Emnet inngår i

Musikkdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

750 timer

Arbeidslivstilknytning

Oppgaver og undervisning gjennomføres med praktisk, og bransje-realistisk vinkling - med både interne og eksterne lærere med aktiv bransjetilknytning.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: én (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

*Kontinuasjon av hjemmeeksamen: kontinuasjon gjennomføres individuell over én kalenderuke og med ny oppgavetekst.

Pensumlitteratur

 • Holman, T. (2007): Surround Sound: Up and Running, Focal Press, 2nd edition. Kap 1-3, Addendum. 109 sider
 • Huber/Runstein (2013): Modern Recording Techniques, 8th edition, Focal Press, 8th edition. Kap 17,18. 38 sider
 • Logic Pro X User Guides
 • Individuelt tilpasset pensumstoff relevant for studentenes selvvalgte produksjon og teoretiske oppgavetekster. 

Samlet sidetall/pensum

147 + individuelt pensumstoff

Anbefalt litteratur

 • Sonnenschein, D. (2002): Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, Michael Wiese Productions. Kap 1,2,7,8. 123 sider
 • Dalchow, J. (2013): Hjelp, jeg er i popbransjen!, DaWorks Books
 • Høyskolen Kristianias guide til chicagostilen: http://biblioteket.kristiania.no/wp-content/uploads/2016/03/Guide-til-Chicagostilen_v2016.pdf