Innhold

Strategisk musikkdesign handler om å komponere funksjonell musikk: musikk tilpasset spesifikke kommunikative formål. Emnet tar for seg hvordan lyd og musikk påvirker, og skal gi musikkdesigneren bedre forutsetninger for kontrollert å kunne kommunisere budskap/merverdi gjennom komposisjon og produksjon av musikk og lyd.

Gjennom emnet utsettes studenten for realistiske praktiske utfordringer en musikkdesigner vil kunne komme til å møte etter endt utdanning: jingles, vignetter, sound branding/lydprofil, låtskriving, soundalikes, låtkopier, coverlåter, remixing og podcasts.

Det fokuseres i stor grad på å jobbe mot å tilfredsstille kunders ønsker/behov, på autentisitet i forhold til sjanger og uttrykksformer, og på hvordan man når frem til lytter med ønsket budskap.

 

Emnet struktureres gjennom inndeling i følgende fire temaperioder:

 • Populærmusikkproduksjon og sjangerkunnskap

 • Autentisitet i lyd og musikk

 • Kommunikasjon

 • Strategisk musikkdesign

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan lyd og musikk påvirker
 • har kunnskap om populærmusikkproduksjon og populærmusikalske sjangeruttrykk, og om hva som kjennetegner disse gjennom ulike tiår / tidsperioder
 • har kunnskap om strategisk musikkdesign, og om hvordan dette kan benyttes til kommunikative formål
 • har kunnskap om lydsyntese
 • har kjennskap til musikkhistorie fra et populærmusikalsk sjangerperspektiv
 • har kunnskap om kommunikasjon i lys av eget fagfelt

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan realisere en musikalsk idé innenfor ulike sjangeruttrykk
 • har erfaring med strategisk komposisjon av funksjonell musikk, og med å skape hensiktsmessig samhandling mellom kontekst og musikk
 • behersker innspilling, miksing og DAW-basert mastering av populærmusikkproduksjoner med utgangspunkt i gitte sjangeruttrykk
 • kan utføre grundig research om hva som kjennetegner tids- og/eller geografisk bestemte lydbilder
 • kan nyttiggjøre egen research til å skape tids- og/eller geografisk bestemte lydbilder
 • behersker softwaresampling
 • kan gjenskape ulike synthlyder ved hjelp av tilgjengelige softsynther
 • har erfaring med remix

 

Generell kompetanse

 • har kjennskap til hvilken rolle produsenten har i en populærmusikkproduksjon
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid
 • har innsikt i hva en musikkdesigner er, og hvilken spesialkompetanse denne tilbyr
 • har forståelse for vekselvirkning mellom musikkens aspekter

Emnet inngår i

Musikkdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

Ca 750 timer

(Undervisningstimer 225/Arbeidstimer 525)

Arbeidslivstilknytning

Oppgaver og undervisning gjennomføres med praktisk, og bransje-realistisk vinkling - med både interne og eksterne lærere med aktiv bransjetilknytning.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

 • Hewitt, M. 2008. Music Theory for Computer Musicians. Course Technology PTR 1st edition. Kap 16,22,25. 25 sider.

 • Logic Pro User Guides.

 • Logic Pro X Instruments Appendix B: Synthesizer Basics, 30 sider

 • Sonnenschein, D. 2002. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema. Michael Wiese Productions. Kap 8. 40 sider.

 • Treasure, Julian. 2011. Sound Business. Management Books 2000 Ltd. 270 sider.

 • Web: musictheory.net/lessons (Kap: Chord progressions)

 • Web: www.angelfire.com/fl4/moneychords/lesson.html

 • Web: Sjangeroversikt:

  • http://everynoise.com/engenremap.html

  • http://techno.org/electronic-music-guide/

 • Web: Naxos Education - Introduction to classical music

  • http://www.naxos.com/education/introduction.asp

  • http://www.naxos.com/education/music_categories.asp

  • http://www.naxos.com/education/brief_history.asp

 • Web: software learning videos about genre and msuic production from Lynda.com or equivalent learning platforms such as Ask Audio, Pro Audio Files, Music Tech Help Guy and others.
 • Web: TeachRock.org (sjanger- og produksjonsutvikling innen populærmusikk, basert på TV-serien SOUNDBREAKING)

Samlet sidetall/pensum

365 sider + relevante programvaremanualer og nettressurser.

Anbefalt litteratur

 • Dalchow, Jørn. 2013. Hjelp, jeg er i popbransjen!. 2.utg. DaWorks Books.
 • Groves, J. 2011. Commusication. Oak Tree Press
 • Katz, Bob: Mastering Audio - The Art and the Science, 2nd edition, Focal Press, 2013.
 • Milner, Greg (2010): Perfecting Sound Forever. Granata Books
 • Pattison, P. 2009. Writing Better Lyrics. Writer's Digest Books. 2nd edition
 • Sonnenschein, D. 2002. Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema. Michael Wiese Productions. Kap 5.