Innhold

I dette emnet presenteres studenten for metodikk og verktøy for å få lyd- og musikkproduksjoner til å låte profesjonelt. Fokuset ligger på det som skjer etter/mot slutten av innspilling-/produksjons-fasen av musikk- og audiovisuelle produksjoner.

 

Det undervises i miksing og mastering i musikkproduksjoner, filmmusikkomposisjon og etterarbeid av lyd til film, samt i komposisjon og produksjon av interaktiv musikk og lyd knyttet opp mot spill.

 

Her videreutvikles grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til komposisjon og produksjon/postproduksjon av lyd og musikk, samt til hvordan man ved hjelp av lyd og musikk bidrar, forteller og påvirker handlingen i ulike auditive-, audiovisuelle- og interaktive produksjoner.

 

Det vil mot slutten av emnet fokuseres på hvordan man som musikkdesigner kan bruke DAW (Digital Audio Workstation) til å komponere, orkestrere/arrangere og produsere orkestrale musikkstykker.

 

I tillegg vil studenten også presenteres for anvendelige metoder for å løse utfordringer knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av både tverrfaglige-, gruppe- og indivuduelle prosjekter.

 

Emnet struktureres gjennom inndeling i følgende fire temaperioder:

 • Miksing og mastering
 • Prosess og prosjektledelse
 • Postproduksjon av lyd til bilde
 • Spillmusikk og interaktivt lyddesign

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kandidaten har kunnskap om komposisjon og lydproduksjon for auditive-, audiovisuelle- og interaktive medieproduksjoner
 • Kandidaten har kunnskap om mikse- og mastringsfasen i musikk-/lyd- produksjoner.
 • Kandidaten har kunnskap om høyttalere, monitoring og signalgang.
 • Kandidaten har kunnskap om hva et prosjekt er, og et prosjekts faser.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om historiefortelling i audiovisuelle produksjoner, samt til hvilke prosesser som foregår i postproduksjonsfasen i disse produksjonene.
 • Kandidaten har kunnskap om ulike orkesterbesetningers instrumenter og disses toneomfang

 

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan skape komplette lydspor (voice/dialog, kontentum, lydeffekter, foley, musikk) til auditive-, audiovisuelle- og interaktive medieproduksjoner.
 • Kandidaten har erfaring med komposisjon og produksjon av musikk for audiovisuelle- og interaktive medier
 • Kandidaten behersker mikseverktøy i DAW-basert lydstudio, og ha erfaring med miksing av ulike musikkuttrykk/sjangre og instrumentgrupper
 • Kandidaten har erfaring med DAW-basert mastering/ferdigstilling av lyd til musikk-, video/tv-, og interaktive- produksjoner.
 • Kandidaten kan komponere og produsere innholdsrike orkestrale musikkstykker med DAW.
 • Kandidaten behersker bruken av samplede orkesterinstrumenter i softwaresamplere.
 • Kandidaten kan anvende ulike historiefortellingsverktøy i arbeidet med audiovisuelle produksjoner.
 • Kandidaten kan planlegge- og gjennomføre helhetlige musikkdesignprosjekter på hensiktsmessig måte
 • Kandidaten kan gjennomføre en musikalsk- og produksjonsmessig analyse av en musikkproduksjon/komposisjon; inkludert instrumenters og stemmers rolle i orkestrale komposisjoner.

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har oversikt over hvilke lydrelaterte arbeids- og samarbeidsoppgaver det er i audiovisuelle produksjoner
 • Kandidaten kan delta i - og lede prosjekter, samt ha erfaring med arbeid/samarbeid i et prosjekts ulike faser.
 • Kandidaten kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begreps-forståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid
 • Kandidaten forstår hvordan lyd og bilde knyttes/klippes sammen vha videoediteringsprogramvare.

Emnet inngår i

Musikkdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

750 timer

Arbeidslivstilknytning

Oppgaver og undervisning gjennomføres med praktisk, og bransje-realistisk vinkling - med både interne og eksterne lærere med aktiv bransjetilknytning.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

·       Davis, R. 2010. Complete Guide to Film Scoring. Berklee Press. 2nd edition. Part 2-4. 188 sider.

·       Hewitt, M. 2008. Music Theory for Computer Musicians. Course Technology PTR. 1st edition. Kap 10-12,14,15,20. 62 sider.

·       Huber / Runstein. 2013. Modern Recording Techniques. Focal Press. 8th edition. Kap 10-17,19,20. 212 sider.

·       Holman, T. 2010. Sound for Film and Television, Focal Press, 3rd edition. Kap 8-13 + Appendix I-III. 86 sider

·       Garritan Interactive Principles of Orchestration by Nicolay Rimsky-Korsakov (web) www.northernsounds.com. Lesson 1-2 + introduction/welcome.

·       Logic Pro X User Guides og andre relevante programvaremanualer

Samlet sidetall/pensum

548

Anbefalt litteratur

Aakre / Scharning. 2013. Prosjekthåndboka 2.0,

Universitetsforlaget.

A Practical Approach to Orchestration by Kentaro Sato

http://www.wisemanproject.com/education-orchestrationtip-by-KentaroSato.html

Garritan Interactive Principles of Orchestration by Nicolay

Rimsky-Korsakov (web) www.northernsounds.com. Lesson 3-26

Hewitt, Michael. 2009: Composition for Computer Musicians

kap 11. Course Technology.

 

Katz, Bob 2013. Mastering Audio - The Art and the Science, 2nd

edition, Focal Press

 

Purcell, J. 2013. Dialogue Editing for Motion Pictures, Focal Press,

2nd edition

Senior, M. 2011. Mixing Secrets for the small Studio, Focal Press

Viers, R. (2008): The Sound Effects Bible, Michael Wiese

Productions