Innhold

Emnet legger grunnlaget for den videre utdanningen gjennom å gi grunnleggende ferdigheter i bruk av Digital Audio Workstation (DAW), musikkteori, lyd- og musikkrelaterte komposisjon- og produksjonsoppgaver knyttet til audiovisuelle produksjoner, samt mikrofon- og innspillingsteknikk i DAW-basert lydstudio.

Emnet gir i tillegg innføring i etablerte begreper og relevant anvendbar teori knyttet til musikkdesign generelt, og til lyd og musikken sin historiefortellende rolle i audiovisuelle produksjoner spesielt.

Emnet struktureres gjennom inndeling i følgende fire temaperioder:

 • Introduksjon til Musikkdesign
 • Audiovisuell historiefortelling
 • Kreativitet
 • Låtskriving og innspillingsteknikk

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kandidaten har kunnskap om grunnleggende musikkteori

 • Kandidaten har kunnskap om det mest grunnleggende innen akustikk (lydlære/ romakustikk/psykoakustikk), lydsynthese og digital lydteori.

 • Kandidaten har kunnskap om mikrofoner, lydstudio og innspillingsteknikk

 • Kandidaten har kjennskap til historiefortelling i audiovisuelle medier, og kunnskap om hvordan musikk og lyd bidrar i historiefortellingen.

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om kreative idéutviklingsprosesser.

 • Kandidaten har kjennskap til fagspesifikke teknikker innen kreativ problemløsning

 

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten har erfaring med opptakslyd, lyddesign og komposisjon til audiovisuelle produksjoner.

 • Kandidaten kan komponere, arrangere en egen låt

 • Kandidaten kan spille inn en egenkomponert låt i studio

 • Kandidaten behersker en DAW´s (Digital Audio Workstation) esensielle funksjoner og muligheter.

 • Kandidaten kan analysere, gjenskape og komponere rytme-, akkord- og melodi-forløp på låter/lydstykker i DAW.

 • Kandidaten behersker opptaksprosess og signalgang i DAW-basert lydstudio - fra mikrofon til digital lydfil.

 • Kandidaten kan anvende kreative metoder i egne produksjoner

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kjenner til hvilke kompetanseområder og karrieremuligheter man har som musikkdesigner.

 • Kandidaten kan jobbe med omfattende lydprosjekter på en ryddig måte

 • Kandidaten har erfaring med tverrfaglig jobbing og kommunikasjon

 • Kandidaten kan gi og motta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte

 • Kandidaten kan reflektere over egen læringsprosess og justere denne under veiledning

 • Kandidaten kan bruke anvendelige metoder for å løse utfordringer knyttet til kreative fag

Emnet inngår i

Musikkdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon  

Anbefalt tidsbruk

Undervisningstimer: 225

Arbeidstimer: 525

Arbeidslivstilknytning

Oppgaver og undervisning gjennomføres med praktisk, og bransje-realistisk vinkling - med både interne og eksterne lærere med aktiv bransjetilknytning.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Bestått eksamensdel er fagskolepoenggivende.

Pensumlitteratur

 • Hewitt, M. 2008. Music Theory for Computer Musicians. Course Technology PTR. 1st edition. kap 1-9, 13,17-19,21,23.166 sider.
 • Holman, T. 2010: Sound for Film and Television. Focal Press. 3rd edition. Kap 1-7,10. 127 sider  
 • Huber / Runstein. 2013. Modern Recording Techniques. Focal Press. 8th edition. Kap 1-4,6,7,21. 279 sider
 • Lerdahl, E. 2007. Slagkraft. Gyldendal akademisk. 268 sider
 • Logic Pro User Guides

Samlet sidetall/pensum

561 sider (+ Slagkraft + Logic Manuals)

Anbefalt litteratur

 • Davis, R. 2010. Complete Guide to Film Scoring. Berklee Press. 2nd edition.  
 • Lynda.com
 • Treasure, J. 2011. Sound Business. Management Books 2000 Ltd, Part 1
 • Viers, R. 2008. The Sound Effects Bible. Michael Wiese Productions