Innhold

Emnet introduserer studenten for offentlig rom og skal blant annet jobbe med konseptutvikling i mer abstrakte rammer. Studenten får innblikk i nyere epoker og ismer og skal tilegne seg kunnskap om eksponering i offentlig rom. Emnet har ekstra fokus på kommunikasjon.

Temaoppgaver i dette emnet:

1. Konsept

2. Epoker og ismer

3. Kommunikasjon

4. Eksponering

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

 • har kunnskap om konseptutvikling i kommersiell sammenheng i offentlig rom.
 • har kunnskap om designhistorie fra ca. 1850 og mot moderne tid
 • har evne til å anvende farger, materialer og produkter i et stilhistorisk perspektiv
 • har kunnskap om hvordan kommunikasjon kan påvirke et budskap
 • har kunnskap om eksponeringsteknikker i kommersielle og offentlige rom
 • har evne til å tilpasse en gitt profil i et lokale

 

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan bruke kreative metoder til å utnytte potensialet i et konsept
 • kan gjenkjenne de karakteristiske formuttrykk som kjennetegner en stilperiode
 • kan anvende relevant kommunikasjon i oppgaveløsninger relatert til målgruppe
 • kan planlegge butikklokale for eksponering med en gitt problemstilling 

 

Generell kompetanse:

 • kan bruke kreative metoder i konseptutvikling
 • kan reflektere over og bruke designhistorie i sitt arbeid som formgivere
 • kan foreslå og ta stilling til stilhistoriske elementer i et moderne bomiljø
 • kan samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid
 • forstår betydningen kommunikasjon har i en kulturell kontekst
 • kan tilrettelegge rom/areal for eksponering og salg av varer og tjenester som er tilgjengelig for en målgrupper

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeid med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere, kundeoppdrag og ekskursjoner

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

The Fundamentals of Interior Design, second edition

Forfatter: Simon Dodsworth, Stephen Anderson

Bloomsbury Publishing Plc, 2015

ISBN: 978-1-4725-2853-7

Antall sider: 208

Kapittel: 1, 2, 3, 4, 5 og 8 

 

Slagkraft

Forfatter: Lerdal Erik

Gyldendal Akademisk 2007

ISBN: 9788205362864

Antall sider: 458

Kapittel: 1, 2, 8 og 9

 

Materials and Interior Design

Forfatter: Rachael Brown and Lorraine Farrelly

Laurence King, 2012

ISBN: 978-1-85669-759-0

Antall sider: 192

 

Stil og interiør, vår stilhistorie fra oldtid til nåtid

Forfatter: Gunnar Hjelde

Novus, 2004

ISBN: 82-7099-371-9

Antall sider: 320

 

Byggforskserien Faktablad

 • NBI 612.011 Stilarter i arkitekturen etter 1945
 • NBI 220.300 Universell utforming. Oversikt
 • NBI 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger
 • NBI 541.002 Golvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder

Samlet sidetall/pensum

208 sider

Anbefalt litteratur

Materials for Design

Forfatter: Chris Lefteri

Laurence King Publishing Ltd. 2014

ISBN: 978-178067-344-8

Antall sider: 256