Innhold

Emnet gir en innføring i begreper, prosesser og verktøy innenfor interaksjonsdesign, samt en forståelse for den kreative prosessen. Kandidaten vil i tillegg få innblikk i interaksjonsdesign satt i en større tverrfaglig sammenheng.  

Emnet består av fire underliggende temaer:  

Grunnleggende interaksjonsdesign

 • Presentasjonsteknikk
 • Visuell kommunikasjon
 • UX Design
 • Resposnsive design

 

Grunnleggende front-end utvikling

 • Web historikk
 • Typografi i digitale medier
 • Media eskortering
 • HTML & CSS

 

Konseptutvikling og kreative prosesser

 • Kreative metoder og prosesser
 • Kreativitet og samfunn
 • Innovasjon- fra idé til konsept
 • Åndsverksloven

 

Webdesign

 • UX design i photoshop
 • Media produksjon
 • Bilderedigering
 • HTML & CSS

Læringsutbytte

Kunnskaper:  

Kandidaten...

 • har kunnskap om fagterminologi og begreper som brukes innen interaktiv design, samt tekniske, ergonomiske og kommunikativ særpreg til interaktive medier
 • har kunnskap om begreper og verktøy innenfor front-end programmering
 • har kunnskap om teorier, begreper og verktøy innenfor utvikling av strategier og planlegning av interaktive produksjoner
 • har kunnskap om relevante designverktøy og arbeidsprosesser innenfor visuell kommunikasjon og UX design
 • har kunnskap om relevante teorier og arbeidsprosesser innenfor kreativitet
 • har kunnskap om kognitiv psykologi og kvalitative måter for å måle en brukeropplevelse
 • har kunnskap om relevante interaktive prototyper for å validere et design

 

Ferdigheter:

 

Kandidaten...

 • kan under veiledning anvende faglig kunnskap til å  designe et funksjonelt digitalt design
 • kan bruke HTML og CSS til å utforme enkle nettsider til forskjellige flater
 • kan lage hensiktsmessige prototyper for interaksjonsdesign
 • kan anvende relevante designverktøy for å designe innhold til brukergrensesnitt produksjoner
 • kan anvende kreative prosesser i arbeid med idé og konsept
 • kan under veiledning anvende teori og metoder fra kognitiv psykologi og brukeropplevelsesdesign til å utføre fagrelevante oppgaver
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne

 

Generell kompetanse:

 

Kandidaten...

 • kan under veiledning planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor Interaksjonsdesign, alene og som deltaker i en prosjektgruppe
 • kan utveksle synspunkter med andre innen yrkesfeltet og gi faglige begrunnede tilbakemeldinger
 • har et bevist forhold til kreativitet som problemløsningsmetode

Emnet inngår i

Interaksjonsdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 237

Arbeidstimer: 525

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og ekskursjoner

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Bestått eksamensdel er fagskolepoenggivende.

Pensumlitteratur

Duckett, Jon. 2014. HTML and CSS: Design and Build Websites. Wiley.

 

Lupton, Ellen. 2014. Type on Screen: A critical guide for designer, writers,

developers & students.

 

Scharning, Henriette og Jonas Aakre. 2013. Prosjekthåndboka 2.0. Oslo:

Universitetsforlaget.

 

Unger, Russ og Carolyn Chnadler. 2012. A Project Guide to UX Design: For

user experience designers in the field or in the making.

Samlet sidetall/pensum

-

Anbefalt litteratur

Cooper, Alan. 2014. About Face: The Essentials of Interaction Design.

 

Lynda.com