Innhold

Emnet har fokus på interaksjonsdesign som et samfunnsrelevant fag, og på kommunikasjon i digitale medier. Kandidaten skal i større grad utarbeide helhetlige produkter med fokus på håndtering av dynamisk innhold i forskjellige digitale kanaler. Kandidaten skal også vise evne til å løse forskjellige utfordringer selvstendig og i team.

Etter emnet skal kandidaten være i stand til å planlegge og utforme nettsider og applikasjoner som er forankret i en behovsanalyse. I tillegg kan kandidaten anvende arbeidsmetoder for å drifte et prosjekt med fokus på brukeropplevelse. Emnet legger vekt på digitalt design, idéutvikling, universell utforming, innholdsstrategi, bruksanalyser og merkevareprofilering. I tillegg skal kunnskaper og ferdigheter fra tidligere temaer kombineres, for å utføre praksisnære prosjekter.

 

Emnet består av følgende tema:

Informasjonsarkitektur og medieproduksjon

 • Universell utforming
 • Designbrief
 • Brukergrensesnittdesign
 • Media produksjon
 • Design dokumentasjon (Styleguide)

Digital markedsføring

 • Innholdsstrategi
 • Publiseringsprosesser
 • SEO
 • A/B Testing
 • Optimalisering

Kommunikasjon

 • Kommunikasjons og planleggingsverktøy
 • Egenprofilering
 • Kundehåndtering
 • Sosiale medier
 • Merkevarebygging

Digital historiefortelling

 • Gamification
 • Emosjonell design
 • Brukerpsykologi

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om fagspesifikke metoder, prosesser og verktøy som anvendes i strukturering av digitalt innhold.
 • har kunnskap om psykologiske modeller som kan anvendes for å skape gode bruksopplevelser i interaktive medier.
 • har kunnskap om begreper, teorier og forskrifter knyttet til universell utforming.
 • kan vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende etiske normer og krav samt retningslinjer som er utviklet av standardorganisasjoner som «The World Wide Web Consortium (W3C)», «Web Accessibility Initiative (WAI)» og «Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)»
 • kan selvstendig holde seg oppdatert på utviklinger i sitt fagfelt og gjennom relevante publikasjoner i forskjellige kanaler.
 • har kunnskap om begreper, teorier og verktøy innenfor markedsføring av nettsider som for eksempel: søkemotoroptimalisering (SEO) og bruk av sosiale medier.
 • kjenner til bransjen, og forstår viktigheten av egenprofilering i relevante faglige kanaler.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende relevante interaksjonsdesignverktøy for å se behovene i et prosjekt gjennom å inkludere kunder og målgruppen i planleggingen.
 • kan tilrettelegge informasjon til en avklart målgruppe.
 • kan utforme interaktive produksjoner som imøtekommer brukere med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne på grunn av fysiske, psykiske, eller sosiale årsaker.
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff samt vurdere stoffets relevans opp mot en faglig problemstilling som kan være knyttet til strategi, kommunikasjon, ergonomi eller teknologi.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan gjennomføre et interaktivt prosjekt i henhold til gjeldende etiske krav og retningslinjer som for eksempel opphavsrett, diskrimineringsloven og aldersgrenser.
 • kan definere og dokumentere retningslinjer for bruk av en merkevare til digitale medier.

Emnet inngår i

Interaksjonsdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

Ca 760 timer

(Undervisning: 237/Arbeidstimer: 525)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og ekskursjoner

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Schell, Jesse. 2014. The Art of Game Design: A Book of Lenses.

 

Difi universell utforming. Lesedato 1. februar 2017: https://uu.difi.no/

 

*Unger, Russ og Carolyn Chandler. 2012. A Project Guide to UX Design: For user experience designers in the field or in the making.

 

*Krug, Steve. 2014. Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. New Riders.

 

*Krug, Steve. 2009 .Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems. New Riders.

*Bøkene brukes i flere emner.

Samlet sidetall/pensum

-

Anbefalt litteratur

Cooper, Alan. 2014. About Face: The Essentials of Interaction Design.

 

Lynda.com