Innhold

Emnet gir en innføring i begreper innen visuelle virkemidler og hvordan farger, materialer og typografi blir brukt for å forsterke et budskap.

Det undervises i metoder for ideutvikling og illustrasjonsteknikker. Emnet skal gi et grunnlag for å opparbeide en verktøykasse egnet til oppstart av oppgaver i kreative fag.

Emnet gir grunnleggende kunnskap om hvilken rolle materialer og verktøy spiller i det visuelle uttrykket og hvordan samspillet mellom ord og bilde er med på å dramatisere et budskap.

Emnet skal gi innblikk i hvordan aktører benytter prinsipper i visuell kommunikasjon i ulike fagområder. Det undervises i hvordan en illustratør arbeider i praksis og hvordan illustrasjon samhandler på tvers av fag.

Emnet består av fire underliggende temaer:

Illustrasjonsteknikker gir en innføring i et utvalg av analoge og digitale illustrasjonsteknikker og hvordan de anvendes i praksis.

Visuelle virkemidler gir en innføring i hvordan aktører benytter prinsipper i visuell kommunikasjon i ulike fagområder. Studenten vil se hvordan man kan anvende illustrasjon, farger, materialer og typografi for å forsterke et budskap.  

Kreativitet gir et grunnlag for å opparbeide en verktøykasse egnet til oppstart av oppgaver i kreative fag. Studentene vil kunne se sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng.

Historiefortelling gir en innføring i hvordan samspillet mellom ord og bildet er med på å dramatisere et budskap. 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om teknikkenes egenskaper, bruksområder og bruk i ulike sjangre
 • Kandidaten har kunnskap om visuelle virkemidler som fargelære og komposisjon
 • Kandidaten har kunnskap om tegn og symboler (semiotikk), stilisering og abstrahering
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om kreative metoder brukt til idéutviklingsprosesser og oppgaveløsning
 • Kandidaten har kunnskap om budskap og innhold i historien
 • Kandidaten har kunnskap om karakterer og om spenningsoppbygging og modeller i fortellingen

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende et utvalg av illustrasjonsteknikker og programvare til ønsket illustrasjonsuttrykk
 • Kandidaten kan anvende kreative metoder i eget arbeid
 • Kandidaten kan benytte visuelle virkemidler og materialer i arbeidet
 • Kandidaten kan anvende utviklingsmetoder til bruk for ulike utfordringer i faget
 • Kandidaten kjenner til egen visuell fortellerstemme
 • Kandidaten kan anvende dramaturgiens språk i en bildeserie og drive historien frem ved hjelp av visuell dramaturgi  

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre faglige valg
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utvikling underveis og vise evne til å kunne justere denne i forhold til veiledning og tilbakemelding
 • Kandidaten har et bevisst forhold til kreativitet som problemløsnings-metode
 • Kandidaten kan reflektere faglig over over illustrasjonsteknikkenes betydning for budskap og kommunikasjon.

Emnet inngår i

Illustrasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, klasseromsundervisninger, veiledning, kundeoppdrag, oppgaver, gruppearbeid, ekskursjoner og utstillinger.

Anbefalt tidsbruk

225 undervisningstimer

576 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesninger, utstillinger, ekskursjoner og kundeoppdrag

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Bestått eksamensdel er fagskolepoenggivende.

Pensumlitteratur

Gundersen, A., Kjensmo, D., Reinhardtsen, B. 1998. En enkel fargelære. Universitetsforlaget. ISBN: 9788200424550. Sider: kap. 1 og kap. 2. Pris: 361,-  

Hall, A., Illustration. 2011. Lawrence King Publishing/ Central Saint Martins College of art and Design. ISBN: 9781856697101. Sider: kap. 1 og kap. 2. Pris: 189,-  

Harris/Ambrose. 2011. The Fundamentals of Creative Design. AVA Publishing. ISBN: 9782940411610. Sider: 30-120. Pris: 396,-  

Leborg, C. 2004. Visuell grammatikk. Abstrakt Forlag. ISBN: 9788279351184. Pris: 315,-  

Lerdahl, E. 2007. Slagkraft. Gyldendal. ISBN: 9788205362864. Sider: 268. Pris: 458,-  

Salisbury, M. 2004. Illustrating Children´s Books, A&C Publishers. ISBN: 9780713668889. Sider: kap. 2, kap. 3, kap. 4 og kap. 5. Pris: 213,-

Simblet, S. 2008. Tegneboken, N.W. Damm&Søn. ISBN: 9788204107558. Sider: 6-86. Pris: 399,-

Smith, R. 2006, Kunstnerens Håndbok, Damm. ISBN: 9788204101761. Pris: 384,-. https://www.tanum.no/_hobby-og-fritid/maling-og-tegning/kunstnerens-h%C3%A5ndbok-ray-smith-9788204101761?gclid=CKiYnJyiyMQCFWQNcwodYksAFg

Zeegan/Chrush. 2012.The Fundamentals of Illustration, AVA Publishing. ISBN: 9782940411481. Sider: kap. 2. Pris: 259

Wells, P.2008, Basics Animation 03:Drawing for Animation, Bloomsbury Publishing PLC. ISBN: 9782940373703, Sider: 100-124. Pris: 249,-

 

* Flere av bøkene benyttes også i senere emner

Samlet sidetall/pensum

1149 sider.

Anbefalt litteratur

Itten, Johannes. 2007. Fargekunsten og dens elementer, Forsythia. ISBN: 9788291004334. Pris: 247,-

Rybakken B., Visuell Identitet, Abstrakt Forlag 2004. ISBN: 9788279351498. Pris: 485,-  

Symbolleksikon f eks: Stefansson, Gyldendal 2009. ISBN: 9788702060027. Pris: 400,-  

De Bono, E. 2006. Six thinking hats, (Seks tenkehatter, Flux Forlag). ISBN: 9788292773000  Pris: 279,-https://www.youtube.com/watch?v=cjVxSk1MqO4

McCloud, S, Understanding Comic, The Invisible Art, 1994. William Morrow. ISBN: 9780060976255.

Eisner,W. 2008. Graphic Storytelling and Visual Narrative . W. W. Norton & Co.

Williams R. , 2001. Animator's Survival Kit :A Manual of Methods, Principles, and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion, and Internet Animators - 01 edition. Faber Faber, Inc. ISBN: 9780571202287.

https://www.youtube.com/watch?v=MPRAH7AKMWw