Innhold

Emnet gir en innføring i vestlig skrifthistorie og i prinsipper som gjelder for design og kommunikasjon på digitale og trykte flater. Studenten vil få et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i forhold til den kreative designprosessen. 

Emnet skal gi grunnlag for å opparbeide en generell forståelse for faget og hvordan man anvender det i praksis. 

Emnet gir innblikk i forskjellige områder ved faget, alle grunnleggende for de resterende emnene.

Emnet består av fire underliggende temaer:

Typografi: gir en innføring i vestlig skrifthistorie. Studenten vil arbeide med de tre største skriftgruppene; antikva, egyptienne og grotesk, og lære regler for å benytte skriftgruppene i samme komposisjon.

Digitalt design: gir en innføring i prinsipper som gjelder for design og kommunikasjon på digitale flater. I tillegg skal emnet gi studenten innføring i grunnleggende digitale visualiseringsverktøy.

Kreativitet: gir studenten et bevisst forhold til seg selv og sine medstudenter i forhold til den kreative designprosessen.

Studentene vil kunne se sitt yrkesvalg i en større tverrfaglig sammenheng. Temaet skal oppmuntre til tverrfaglig samarbeide, da studentene tilegner seg felles kompetanse på tvers av studieretning.

Bokdesign: gir en innføring i hvordan man med fokus på lesbarhet behandler typografi i større mengder. Temaet vil gi innføring i tradisjonelle satsspeil og visualisering av tekstens innhold.

Læringsutbytte

Kunnskaper: 

Kandidaten har kunnskap om:

 • ulike kreative visualiseringsteknikker og hvordan de brukes på ulike nivåer gjennom en kreativ prosess 
 • skriftgruppenes uttrykk og oppbygning historien til skriftgruppene Antikva, Egyptienne og Grotesk 
 • hvordan behandle typografi til bruk på trykte flater 
 • skrift- og designhistorie i digitale medier 
 • forskjeller og likheter mellom digitale og trykte medier
 • hva som kjennetegner design til bruk på digitale flater 
 • hvordan budskap bygges opp for bruk på ulike digitale flater 
 • bruksområder for digitale virkemidler som animasjon, video, lyd, og interaksjon 
 • egenskaper og særpreg av relevante filformater innenfor digitale og trykte medier 
 • forskjell mellom pixel- og vektorgrafikker 
 • typiske faser i et digital design-prosess 
 • hvordan disponere innholdet til forskjellige skjermtyper, med hjelp av responsive design prinsipper 
 • kreative idéutviklingsprosesser 
 • hvordan man samarbeider med sine medstudenter i en verdiskapende kreativ prosess 
 • fag-spesifikke teknikker innen kreativ problemløsning 
 • regler for typografisk behandling av store tekstmengder 
 • om de visuelle koder som forbindes med ulike litterære sjangre 
 • ulike illustrasjonsteknikker
 • kontrapunkt og dramaturgi 
 • planlegging av enhetlig og helhetlig layout 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten:

 • kan utforme komposisjoner med ulike skriftgrupper alene og blande dem i sammen 
 • kan argumentere for valg tatt underveis i prosessen med korrekt faglig terminologi 
 • kan løse typografiske komposisjonsoppgaver fra skisse til ferdig trykklar fil 
 • kan anvende mengdetekst i komposisjon
 • kan benytte ulike typografiske familier i samme komposisjon 
 • kan benytte spot, RGB og CMYK farger på korrekt sted 
 • kan utforme en enkel strategi og benytte denne i argumentasjon for valg av visuelle virkemidler
 • kan lage enkle prototyper til et interaktivt design
 • kan vise system status og navigasjonsmuligheter ved bruk av design states (Layer comps.) 
 • kan se de ulike trinn i en metodemodell for bruk til oppgaveløsninger relatert til kreative fag
 • kan anvende designrelaterte utviklingsmetoder
 • innehar et grunnleggende repertoar av metoder til bruk for ulike utfordringer 
 • har grunnleggende tekniske ferdigheter innenfor visualiseringsverktøy og anvende disse til å løse oppgaver
 • kan brekke om en tekstgruppe 
 • kan utføre en designoppgave tett knyttet til yrkeslivet 
 • kan designe løsninger med ulik sjanger 
 • kan designe løsninger som reflekterer innhold i en tekst 
 • kan designe løsninger til bruk på trykte flater 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten:

 • kan bevisst bruke typografiens visuelle uttrykk i oppgaveløsning
 • kan utforme skisser på ulike nivåer/stadier i et utviklingsarbeid
 • kan argumentere for sine typografiske valg
 • bygge opp et enkelt typografisk design, ferdigstill digitalt, og dokumentere prosessen gjennom prosessbok
 • kan planlegge og gjennomføre design for digitale flater
 • kjenner til prosesser for utvikling av design for digitale flater
 • har kjennskap til responsiv-design, og hvilke konsekvenser dette gir for oppbygning og formidling av et budskap 
 • kan behandle typografi til bruk for digitale kanaler, med fokus på funksjonalitet 
 • kjenner til ulike digitale visualiseringsverktøy
 • kan presentere et interaktivt design ved hjelp av digitale skisser og enkle prototyper
 • har et bevisst forhold til kreativitet som problemløsningsmetode 
 • har tilegnet seg anvendelige metoder for å løse utfordringer knyttet til kreative fag: dvs. teoretisk fagkunnskap og praktiske ferdigheter som kan benyttes til kreative oppgaveløsninger
 • kan utforme en trykksak på flere sider og kjenne til prinsipper og regler for ombrekking av en større tekstmengde
 • kan visualisere innholdet i teksten ut i fra sjanger

Emnet inngår i

Grafisk design 2-årig

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeide med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

225 undervisningstimer

576 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Kundeoppdrag og gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Bestått eksamensdel er fagskolepoenggivende.

Pensumlitteratur

Rannem , Øyvin. 2012. Typografi & skrift. Abstrakt forlag. ISBN 9788279353430 Antall sider: 272 sider Pris: 445,-

Johnson, Jeff. 2014. Designing with the Mind in Mind (Second Edition): Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines.   Publisher: Morgan Kaufmann ISBN-10: 0124079148 Antall sider: 250 Pris: ca. 265.-

Lupton, Ellen. 2014. Type on Screen: A Critical Guide for Designers, Writers, Developers, and Students. Princeton Architectural Press ISBN-10: 161689170X Antall sider: 208 Pris: ca. 140.-

McClelland , Deke. Photoshop CC One-on-One: Fundamentals. (Video) Lynda.com

Seeley, Justin. Photoshop CC for Web Design.(Video) Lynda.com

Eckstut, Arielle. Eckstut, Joann. 2013. The Secret Language of color. Black Dog & Leventhal Publishers ISBN: 1579129498. Antall sider: 240 Pris: 259,-

Lerdahl, Erik. Slagkraft. Gyldendal akademisk. ISBN 9788205362864 Antall sider: 268 sider Pris: 458,-

Samlet sidetall/pensum

1238

Anbefalt litteratur

Mourier, Mette & Eric. 2013, Bogdesign / Tilrettelegging av illustrerede bøger. Forlaget Grafisk Litteratur  ISBN 9788791171376 Antall sider: 166 Pris: 349,-

Hellmark, Christer. 2007. Typografisk håndbok. Spartacus ISBN: 9788243001534 Antall sider: 148 Pris: 379,- Vinje, Finn Erik. 2009. Skriveregler. Aschehoug ISBN: 9788203337703 Antall sider: 144 Pris: 299,- * Flere av bøkene benyttes også i andre emner