Innhold

I emnet videreutvikles grunnleggende kunnskap 3D og animasjon og studentene vil arbeide med ulike produksjoner rettet mot motion design, animasjonsfilm og spill.

Emnet skal gi et grunnlag i metoder for planlegging, logistikk og administrasjon av 3D og animasjonsproduksjoner samt gjennomføring og evaluering av prosjekter. Etter endt emne vil studenten kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

 

Studenten vil ha en stadig økende forståelse for hvordan det arbeides med prosesser og verktøy i profesjonelle produksjoner, og vil få opplæring i preproduksjonsverktøy som blant annet storyboards og previsualiseringer.

Emnet skal gi studenten en bred forståelse for animasjon og 3D grafikk.  Studenten introduseres til animasjon innenfor 3D og vil få en grunnleggende forståelse for, og bruk av Motion design som kommunikasjonsform mot skjermbaserte medier. Emnet vil også gi studenten en større forståelse av kompleksiteten i gjennomføring og ferdigstilling av 3D modeller til bruk i animasjonsfilm og spill.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter endt emne skal studenten ha:

 • Kunnskap om animasjon i 3D
 • Kjennskap til motion design
 • Kunnskap om hva et prosjekt er
 • Kunnskap om hvordan et prosjekt startes opp
 • Kunnskap om hvordan man samarbeider med og forholder seg til prosjektdeltakere i en verdiskapende prosess 
 • Kunnskap om hvordan man evaluerer et prosjekt
 • Kunnskap om kreative og praktiske verktøy knyttet til animasjonsfilm
 • Kunnskap om previsualisering
 • Inngående kunnskap om historiefortelling
 • Kunnskap om UV- mapping og teksturering
 • Organisk og inorganisk 3D- modellering og topologi
 • Ha kjennskap om karakteranimasjon i 2D

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studenten:

 • Kunne animere i 3D og 2D.
 • Kunne lage og editere enkel grafikk i Illustrasjons software.
 • Kunne sette sammen grafikk og animasjon til et helhetlig uttrykk
 • Kunne animere i forhold til sjanger, stil og tema Kunne planlegge, starte opp, gjennomføre og evaluere et prosjekt
 • Utføre grunnleggende teknikker i klippe software.
 • Anvende ulike historiefortellingsverktøy i arbeidet
 • Kunne ferdigstille større produksjoner med video compositing og klippe software
 • Anvende karakteranimasjonsteknikker i compositing software
 • Kunne designe og modellere inorganiske modeller i 3D
 • Kunne gjennomføre enkel skulptering 3D skulptur software
 • Kunne lage teksturer og funksjonelle uv- maps
 • Kunne bruke topologi i modelleringsarbeid
 • Kunne samarbeide med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kunne kommunisere med felles begreps- forståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten:

 • Ha et forhold til animasjon og motion design, samt ulike teknikker for implementering i skjermbaserte produksjoner
 • Ha et forhold til arbeidsmetoder innenfor animasjonsfilm og kunne kommunisere faglig med andre innenfor audiovisuelle områder
 • Ha et bevisst forhold til arbeidsprosessen i konstruksjoner av 3D modeller og ulike metoder og teknikker for ferdigstilling og klargjøring

Emnet inngår i

3D og animasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelserere

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Williams, Richard. 2009. The Animator¿s Survival Kit. Faber and

Faber. 342 sider. ISBN: 978-0571238330

Boulton, Mark. 2014. A practical guide to designing for the

web. Kap. 1-5. http://www.designingfortheweb.co.uk/ (Finnes gratis på nettside)

Sullivan, Karen. Schumer & Alexander, Kate. 2013.

 Ideas for the Animated Short: Finding and Building

stories. Focal Press Kap. 1-5. ISBN: 978-0240818726  

Digital tutors (Om Cinema 4D, After effects, Zbrush, Premiere)http://www.digitaltutors.com  

Samlet sidetall/pensum

740

Anbefalt litteratur

Krisztian, Gregor. 2006. Visualizing Ideas: From scribbles to

storyboards. Thames & Hudson. ISBN: 978-0500286128

Johnston, Ollie & Thomas, Frank. 1997. The Illusion of Life: Disney

Animation. Hyperion ISBN: 978-0786860708

Maschwitz, Stu. 2007. The DV Rebels Guide. Peachpit Press. Brinkmann, Ron. 2008. The Art and Science of Digital

Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics. Morgan Kaufmann. ISBN: 978-0123706386