Innhold

I emnet videreutvikles kunnskap i 3D og animasjon og studentene vil arbeide med ulike produksjoner rettet mot karakterdesign, animasjon og visuelle effekter.

Studenten introduseres til rigging og karakteranimasjon innenfor 3D og vil få en grunnleggende forståelse for visuelle effekter (VFX) innenfor film og TV, og bruken av disse til forsterkning av historier og som kommunikasjonsform i forskjellige medier. Emnet gir en bred forståelse for helhetlig gjennomføring og ferdigstilling av 3D modeller og karakterer til bruk i animasjonsfilm og spill.

Emnet gir også en innføring i hvordan kommunikasjonsprosesser fungerer i praksis og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom aktører. Studenten vil få en grunnleggende forståelse for hva kommunikasjon betyr i møte mellom mennesker, og hvordan mennesker handler og tenker som de gjør. 

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har..

 • kunnskap om karakter-rigging og weight painting
 • kunnskap om karakteranimasjon 
 • kunnskap om Fiksjon i en større kunstnerisk, historisk og samfunnsmessig sammenheng 
 • kunnskap om 3D skulptering
 • kunnskap om utvikling og design av karakterer til bruk i skjermbaserte medier
 • kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjons metoder og prosesser
 • kjennskap til kultur som meningsfellesskap
 • kunnskap om ulike metoder og teknikker innenfor VFX
 • kunnskap om historiefortelling med VFX

Ferdigheter:

Kandidaten..

 • kan bruke ulike teknikker innenfor karakterrigging og animasjon i studiets valgte 3D programvare
 • kan bruke animasjonsprinsipper i arbeidet
 • kan anvende ulike teknikker i Zbrush
 • kan bruke ulike teknikker og metoder for å skape funksjonelle karakterer og verdener
 • kan gjenkjenne og anvende budskap i media og populærkultur
 • kan bruke relevant kommunikasjon i oppgaveløsninger relatert til målgruppe
 • kan bruke ulike teknikker for å skape enkle og troverdige digitale set.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • har et bevisst forhold til klargjøring og animering av karakterer i 3D
 • har et bevisst forhold til karakterdesign og arbeidsmetoder med 3D grafikk og 3D skulptering
 • har forståelse for historiefortelling og fiksjon innenfor audiovisuelle medier
 • har et forhold til samarbeid med yrkesutøvere fra beslektede fagområder og kan bidra til kommunikasjon med felles begreps-forståelse ved tverrfaglig oppgaveløsning/samarbeid.
 • har et bevisst forhold til hvordan historiefortelling med VFX, metoder og teknikker kan brukes til å implementere i varierte videoproduksjoner

Emnet inngår i

3D og animasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

(Undervisningtimer: 216, Arbeidstimer: 585)

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesninger    

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Digital tutors (Om Cinema 4D, After effects, Zbrush, Premiere)http://www.digitaltutors.com

Richard Williams. Faber and Faber Limited. Utgave 2009. The Animator¿s Survival Kit. 342 sider. ISBN: 9780571238347

Mark Boulton. Utgave 2014. A practical guide to designing for the web. Kap. 1-5.

http://www.designingfortheweb.co.uk/ (Finnes gratis på nettside)

Karen Sullivan, Gary Schumer & Kate Alexander. Focal Press. Utgave 2008. Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories. Kap. 1-5. ISBN: 9780240808604

Samlet sidetall/pensum

740

Anbefalt litteratur

Gregor Krisztian. Visualizing Ideas: From scribbles to storyboards. Utgave 2006. ISBN: 0500286124

Ollie Johnston & Frank Thomas. The Illusion of Life: Disney Animation. Utgave 1995. ISBN: 0786860707

Stu Maschwitz.The DV Rebels Guide. Utgave 2007. ISBN:0321413644

Ron Brinkmann. The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics. Utgave 2008. ISBN: 0123706386