Innhold

Gjennom emnet skal studenten videreutvikle, spesialisere og profesjonalisere sine ferdigheter knyttet til sin rolle som 3D designer.

Det undervises i bransjekunnskap/profesjonell praksis og studenten skal i tillegg til sin praktiske produksjon skrive en større teoretisk oppgave relatert til denne.

Emnet skal gi studenten et realistisk innblikk i hvordan et virke som 3D designer vil fortone seg, og gi studentene et godt utgangspunkt for livslang læring i eget fagfelt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om visuelle effekter (VFX)
 • har kunnskap om ulike teknikker som benyttes i film og TV 
 • har kunnskap om samarbeidsfunksjoner mellom leverandør, underleverandører og oppdragsgiver
 • har kunnskap om økonomistyring av prosjekter
 • har kunnskap om ledelse av team med forskjellige fagfunksjoner
 • har kunnskap om kundebehandling
 • har kunnskap om yrkespraksis innenfor den audiovisuelle bransjen
 • har kunnskap om alle ledd i en profesjonell 3D produksjon
 • har kunnskap om egen fagfunksjon og rolle i en produksjon

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende ulike metoder til å produsere og ferdigstille digitale set
 • kan utføre enkle analyser av produkt, kunde og marked
 • kan presentere og levere et produkt på en profesjonell måte, etter kundens intensjon
 • kan håndtere konfliktløsning mellom oppdragsgiver og medarbeidere
 • kan lage en strategi for hvordan de skal posisjonere seg
 • kan skrive en oppgave med problemstilling, som formidler en idé, og som kommuniserer både konseptuelt og visuelt
 • kan gjennomføre en helhetlig 3D- og animasjonsfilm med profesjonelle produksjonsverdier

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståelse for hvordan historiefortelling med visuelle effekter (VFX), metoder og teknikker kan implementeres i varierte videoproduksjoner
 • kan sette sammen et team, bestående av relevante fagfunksjoner, etter oppdragets/produktes behov
 • har forståelse om teamarbeid, med hovedmål mot et felles produkt
 • har forståelse om nettverksbygging innen for bransjen
 • har forståelse for bransjen de skal inn i, og kjenne til noen strategier rundt egen kommende praksis
 • kan forholde seg til en produksjon i tråd med faglige og etiske krav, og retningslinjer

Emnet inngår i

3D og animasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesning

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Digital tutors (Om Cinema 4D, After effects, Zbrush, Premiere)http://www.digitaltutors.com

Richard Williams. Faber and Faber Limited. Utgave 2009. The Animator's Survival Kit. 342 sider. ISBN: 9780571238347

Mark Boulton. Utgave 2014. A practical guide to designing for the web. Kap. 1-5. http://www.designingfortheweb.co.uk/ (Finnes gratis på nettside)

Karen Sullivan, Gary Schumer & Kate Alexander. Focal Press. Utgave 2008. Ideas for the Animated Short: Finding and Building Stories. Kap. 1-5. ISBN: 9780240808604

Samlet sidetall/pensum

740 sider

Anbefalt litteratur

Gregor Krisztian. Visualizing Ideas: From scribbles to storyboards. Utgave 2006. ISBN: 0500286124

Ollie Johnston & Frank Thomas. The Illusion of Life: Disney Animation. Utgave 1995. ISBN: 0786860707

Stu Maschwitz.The DV Rebels Guide. Utgave 2007. ISBN:0321413644

Ron Brinkmann. The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics. Utgave 2008. ISBN: 0123706386