Innhold

I dette emnet skal studenten spesialisere seg innen en valgfri retning av utdanningens kjerneområder: musikkproduksjon eller strategisk musikkdesign. Studenten skal, i tillegg til å opparbeide seg utvidet bransjekunnskap, gjennomføre en større egenproduksjon med selvvalgt vinkling.

 

Gjennom emnet skal studenten videreutvikle, spesialisere og profesjonalisere sine ferdigheter knyttet til sin rolle som musikkdesigner, og flerkanalslyd (5.1) dras i dette emnet inn som nytt verktøy/parameter i produksjonsprosessen.

Det undervises i bransjekunnskap/profesjonell praksis og studenten skal i tillegg til sin praktiske produksjon skrive en teoretisk oppgave relatert til denne.

Emnet skal gi studenten et realistisk innblikk i hvordan et virke som musikkdesigner vil fortone seg, og gi et godt utgangspunkt for livslang læring i eget fagfelt.

 

 

Emnet struktureres gjennom inndeling i følgende fire temaperioder:

 • Lyddesign og flerkanalsproduksjon
 • Presentasjon og profesjonell praksis
 • Fordypning og bransjekunnsap
 • Selvvalgt egenproduksjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kandidaten har innsikt i en selvvalgt spesialisering innen utdanningens kjerneområder
 • Kandidaten har innsikt i lyddesign
 • Kandidaten har kunnskap om etablerte flerkanalssystemer, og kjennskap til opptaksteknikker i surround.
 • Kandidaten har kunnskap om yrkespraksis innenfor egen bransje
 • Kandidaten har kunnskap om økonomistyring av prosjekt
 • Kandidaten har kjennskap til akademisk skriving

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan gjennomføre en egen produksjon på et høyt faglig nivå, som inkluderer og knytter sammen ulike deler av pensum.
 • Kandidaten har ferdigheter til å presentere og levere et produkt på en profesjonell måte, etter kundens intensjon.
 • Kandidaten kan utforme prosjektbeskrivelse, inkludert egne mål og problemstilling, for større produksjoner.
 • Kandidaten behersker lyddesign til kommunikative medier.
 • Kandidaten har erfaring med musikkomposisjon og lyddesign i 5.1 surround
 • Kandidaten behersker 5.1-miksing med Digital Audio Workstation (DAW).
 • Kandidaten kan sette opp og kalibrere lyttesystemer i stereo og 5.1-surround.
 • Kandidaten har erfaring med å skrive en akademisk tekst / artikkel knytt til musikkdesign.
 • Kandidaten har kjennskap til produksjon i ProTools.

 

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studenten:

 • Kandidaten kan jobbe selvstendig (individuelt og/eller eventuelt i gruppe), velbegrunnet, helhetlig og løsningsorientert - og vise til et gjennomtenkt konsept med tilhørende strategi
 • Kandidaten har innsikt i musikkdesignerens rolle i produksjoner/prosjekter.
 • Kandidaten har innsikt i bransjen studenten skal inn i, og kjenne til strategier rundt egen kommende praksis
 • Kandidaten har kunnskap om kundebehandling, og samarbeidsfunksjoner mellom leverandør, underleverandører og oppdragsgiver
 • Kandidaten har erfaring med tverrfaglig samarbeide i team
 • Kandidaten har kjennskap til betydningen av nettverksbygging
 • Kandidaten har kjennskap til metoder for å håndtere konfliktløsning mellom oppdragsgiver og medarbeidere
 • Kandidaten kan sette opp en strategi for hvordan han/hun skal posisjonere seg i bransjen

Emnet inngår i

Musikkdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon 

Anbefalt tidsbruk

750 timer

Arbeidslivstilknytning

Oppgaver og undervisning gjennomføres med praktisk, og bransje-realistisk vinkling - med både interne og eksterne lærere med aktiv bransjetilknytning.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

 • Holman, T. (2007): Surround Sound: Up and Running, Focal Press, 2nd edition. Kap 1-3, Addendum. 109 sider
 • Huber/Runstein (2013): Modern Recording Techniques, 8th edition, Focal Press, 8th edition. Kap 17,18. 38 sider
 • Logic Pro X User Guides
 • CKs guide til Chicagostilen (pdf)
 • Individuelt tilpasset pensumstoff relevant for studentenes selvvalgte produksjon og teoretiske oppgavetekster. 

Samlet sidetall/pensum

147 + individuelt pensumstoff

Anbefalt litteratur

 • Sonnenschein, D. (2002): Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, Michael Wiese Productions. Kap 1,2,7,8. 123 sider
 • Dalchow, J. (2013): Hjelp, jeg er i popbransjen!, DaWorks Books