Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan kommunikasjonsprosesser fungerer i praksis og hvilke roller og verdier som er nødvendige i samspill mellom ulike aktører. Det undervises i semiotikk, tekstforståelse, bildets retorikk og rettighetsproblematikk.

I dette emnet får studentene planlegge og gjennomføre studier for figur i rom. Det undervises i proporsjoner, portrett, bruk av levende modell og figur i bevegelse.

I dette emnet får også studentene et innblikk i epoker og ismer relatert til illustrasjon og hvordan de kan utforske faget i en historisk sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kandidaten har kunnskap om proporsjoner, portrett og figur i rom
 • Kandidaten har kunnskap om designhistorie, epoker og ismer, fra 1850 og frem til i dag
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om hvordan et bilde forstås
 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjon og symbolutveksling og hvordan dette utvikler identitet i samhandling med andre
 • Kandidaten har kunnskap om hva som påvirker et visuelt budskap
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om bildets retorikk
 • Kandidaten har kunnskap om illustrasjon som verktøy i kommunikasjon- og kreativ strategi

 

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende tegne- og måleteknikker i studiet av menneskekroppen
 • Kandidaten kan beherske egnet verktøy og underlag for å oppnå ønsket virkning
 • Kandidaten kan anvende inspirasjon fra andre stilepoker og gjennomføre prosjekter på bakgrunn av kunnskap om stiluttrykk
 • Kandidaten kan anvende relevant kommunikasjon i oppgaveløsninger relatert til målgruppe
 • Kandidaten kan skape helhet og samspill mellom illustrasjon og budskap
 • Kandidaten kan bruke illustrasjon bevisst som en del av strategien

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre studier av figur i rom
 • Kandidaten kan reflektere over etiske retningslinjer som berører bruk av modeller i illustrasjon
 • Kandidaten kan reflektere over designhistorien i sitt arbeid som formgiver
 • Kandidaten har et reflektert forhold til det visuelles plass i samfunnet
 • Kandidaten kan kommunisere med felles begrepsforståelse ved tverrfaglig samarbeid
 • Kandidaten kan reflektere over bildets plass i meningsproduksjon og utveksling i samfunnet

   

   

Emnet inngår i

Illustrasjon.

Læringsaktiviteter

Forelesninger, klasseromsundervisninger, veiledning, kundeoppdrag, oppgaver, gruppearbeid, ekskursjoner og utstillinger.

Anbefalt tidsbruk

216 undervisningstimer

584 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Besøk av gjestelærer fra relevante byråer og arbeidsfellesskap i bransjen. Det legges opp til en studietur der studentene knytter nettverk og ser på illustrasjon og illustratører i praksis. Det legges også opp til utflukter til aktuelle gallerier og museer der illustrasjon blir vist.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emne

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Bestått eksamensdel er fagskolepoenggivende.

Pensumlitteratur

 • Bammes, G., Complete Guide to Life Drawing, Search Press 2014. ISBN: 9781844486908.
 • Bergström, B., Bild & Budskap. Carlssons 2011. ISBN: 9789173314329. Sider: 186. Pris: 304,-
 • Danbolt, G., Blikk for bilder. Om tolkning og formidling av billedkunst. Abstrakt 2002. ISBN: 9788279350460. Sider: 54-74. Pris: 295,-
 • Edwards, B., Drawing on the right side of the brain, 2013. ISBN: 9781101558393. Pris: 239,-
 • Hauffe, T., Design, 1996, Cappelen Kulturguider.
 • Hall, A., Illustration. Lawrence King Publishing/ Central Saint Martins College of art and Design 2011. ISBN: 9781856697101. Sider: kap. 3, 4, 5 og 6. Pris: 189,-
 • Rybakken, B., Visuell identitet, Abstrakt forlag 2004. ISBN: 9788279351498. Sider: 54- 122 og 148-258. Pris: 485,-
 • Simblet, S., Tegneboken, N.W. Damm&Søn 2008. ISBN: 9788204107558. Sider: 108-194. Pris: 399,-
 • http://ebooksdownloadonline.com/2015/10/16/visible-signs-an-introduction-to-semiotics-in-the-visual-arts-required-reading-range-by-david-crow/

Samlet sidetall/pensum

Se pensumliste. 436 s

Anbefalt litteratur

 • Anatomi for kunstnere, f eks Raynes, Figure Drawing and Anatomy for the Author, 2007
 • Kjeldsen, J.E. Bildets retorikk. Abstrakt forlag 2004. http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/136160/Visuell%20Retorikk%20i%20Reklame%20%5B...%5D.pdf
 • Krisztian/Schlempp-Ülker, Visualizing Ideas. Thames & Hudson 2006. ISBN: 9780500286128.
 • Meyer, S., Kunst og visuell kultur. Pax 2013. ISBN: 9788253036229.